Syndrom szklanego pułapu

Psychologia    
ocena

We współczesnych czasach w wielu dziedzinach życia, także na płaszczyźnie zawodowej mamy możliwość zetknięcia się z różnymi kulturami. To zjawisko trudno zignorować i nie odnieść się do niego skoro każdy z nas niejednokrotnie zetknął się z inną kulturą, lub nawet stale ma styczność z obcokrajowcami.

Syndrom szklanego pułapu

photoxpress.com

W funkcjonowaniu organizacji jako miejscu pracy dla odmiennych kultur otwartość kulturowa jest szczególnie ważna, gdyż decyduje o jakości współpracy i skutecznym realizowaniu wspólnych celów. Wielokulturowość niesie za sobą pewne trudności, na jej tle mogą się powstać zagrożenia niewłaściwego traktowania przedstawicieli innych kultur. My ukażemy przykładów dyskryminowania przedstawicieli innych kultur w organizacji.

Co to jest „syndrom szklanego pułapu”?

Ze zjawiskiem tym mamy do czynienia, gdy członkom mniejszości blokuje się możliwość uzyskania awansu, tylko z powodu odmiennej przynależności kulturowej. W odniesieniu do narodu o syndromie szklanego pułapu mówi się w przypadku kobiet, kiedy to doświadczają one pozbawienia awansów ze względu na stereotypowe powiązania z pełnieniem roli matki i związaną z tym niemożnością realizowania innych funkcji najczęściej kierowniczych. Nazwa zjawiska powstała jako metafora niewidzialnej bariery (szklanego pułapu), który nie jest widoczny, a mimo to uniemożliwia przedostanie się „wyżej” w pewnej hierarchii. W tym przypadku jest to hierarchia służbowa.

Inne przejawy dyskryminacji na tle kulturowym w organizacjach

W tym temacie więcej mogliby powiedzieć obcokrajowcy, ale badacze już rozpoznali i nazwali najczęściej występujące zjawiska dyskryminowania innych kultur. Są to:
- luka zarobkowa - a więc zjawisko rozbieżności wynagradzania w zależności od przynależności rasowej („biali więcej, czarni mniej”),
- syndrom obrotowych drzwi - problem polegający na nieustannym odchodzeniu z pracy kadry obcokrajowców, ze względu na poczucie wyobcowania i dyskryminacji.

Co jest przyczyną dyskryminacji na tle kulturowym?

Prawdopodobnie u podstaw wszelkich przejawów dyskryminacji innych kultur jest strach przed innością. Obawiamy się „obcych” bo nie znamy ich intencji (mogą nam zabrać pracę), przyzwyczajeń (mogą tracić czas na modlitwę podczas pracy), wartości, którym hołdują (mogą wierzyć w to co my potępiamy). A tak naprawdę najbardziej boimy się wyjść poza „ciasny gorset” tego co uważamy za normalne, bo przez nas znane. Podczas kontaktu z innymi kulturami „niewygodna” jest dla nas konieczność poznania i szanowania zwyczajów przedstawicieli innych kultur, dlatego także w miejscu pracy obcokrajowców traktujemy jak intruzów. Tymczasem współpracując z obcokrajowcami, niezależnie czy jesteśmy ich przełożonymi czy współpracownikami, powinniśmy starać się otworzyć na odmienność kulturową oraz wykazywać szacunek i tolerancję. Tylko to może uczynić te współpracę owocną i pozwolić zrealizować wspólne cele.

Czy spotkaliście się z przejawami dyskryminacji w jakimkolwiek miejscu, w którym pracowaliście? W jaki sposób objawiała się ta dyskryminacja?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =