Psychologia Syndrom szklanego pułapu

Syndrom szklanego pułapu

-

W funkcjonowaniu organizacji jako miejscu pracy dla odmiennych kultur otwartość kulturowa jest szczególnie ważna, gdyż decyduje o jakości współpracy i skutecznym realizowaniu wspólnych celów. Wielokulturowość niesie za sobą pewne trudności, na jej tle mogą się powstać zagrożenia niewłaściwego traktowania przedstawicieli innych kultur. My ukażemy przykładów dyskryminowania przedstawicieli innych kultur w organizacji.

Co to jest „syndrom szklanego pułapu”?

Ze zjawiskiem tym mamy do czynienia, gdy członkom mniejszości blokuje się możliwość uzyskania awansu, tylko z powodu odmiennej przynależności kulturowej. W odniesieniu do narodu o syndromie szklanego pułapu mówi się w przypadku kobiet, kiedy to doświadczają one pozbawienia awansów ze względu na stereotypowe powiązania z pełnieniem roli matki i związaną z tym niemożnością realizowania innych funkcji najczęściej kierowniczych. Nazwa zjawiska powstała jako metafora niewidzialnej bariery (szklanego pułapu), który nie jest widoczny, a mimo to uniemożliwia przedostanie się „wyżej” w pewnej hierarchii. W tym przypadku jest to hierarchia służbowa.

Inne przejawy dyskryminacji na tle kulturowym w organizacjach

W tym temacie więcej mogliby powiedzieć obcokrajowcy, ale badacze już rozpoznali i nazwali najczęściej występujące zjawiska dyskryminowania innych kultur. Są to:
– luka zarobkowa – a więc zjawisko rozbieżności wynagradzania w zależności od przynależności rasowej („biali więcej, czarni mniej”),
– syndrom obrotowych drzwi – problem polegający na nieustannym odchodzeniu z pracy kadry obcokrajowców, ze względu na poczucie wyobcowania i dyskryminacji.

Co jest przyczyną dyskryminacji na tle kulturowym?

Prawdopodobnie u podstaw wszelkich przejawów dyskryminacji innych kultur jest strach przed innością. Obawiamy się „obcych” bo nie znamy ich intencji (mogą nam zabrać pracę), przyzwyczajeń (mogą tracić czas na modlitwę podczas pracy), wartości, którym hołdują (mogą wierzyć w to co my potępiamy). A tak naprawdę najbardziej boimy się wyjść poza „ciasny gorset” tego co uważamy za normalne, bo przez nas znane. Podczas kontaktu z innymi kulturami „niewygodna” jest dla nas konieczność poznania i szanowania zwyczajów przedstawicieli innych kultur, dlatego także w miejscu pracy obcokrajowców traktujemy jak intruzów. Tymczasem współpracując z obcokrajowcami, niezależnie czy jesteśmy ich przełożonymi czy współpracownikami, powinniśmy starać się otworzyć na odmienność kulturową oraz wykazywać szacunek i tolerancję. Tylko to może uczynić te współpracę owocną i pozwolić zrealizować wspólne cele.

Czy spotkaliście się z przejawami dyskryminacji w jakimkolwiek miejscu, w którym pracowaliście? W jaki sposób objawiała się ta dyskryminacja?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Kiedy kopiowanie muzyki i filmów jest legalne?

Nawet jeśli po zakupie nowej książki czy płyty znajdziemy informację o tym, że nie można ich skopiować, prawo będzie mogło dać nam taką możliwość. Wszystko za sprawą tzw. dozwolonego użytku prywatnego, który jest wyjątkiem od reguły przyznającej twórcy możliwość dochodów ze swoich dzieł. Będziemy mogli je więc kopiować legalnie, nikogo o tym nie informując.

Jak zakończyć toksyczny związek?

Toksyczny związek to nic innego jak relacja między dwojgiem ludzi, która niestety nie jest oparta na miłości czy zaufaniu, ale na zależności i manipulacji uczuciami. Prowadzi ona niestety do tego, że trwający w niej ludzie czują się coraz gorzej, czują się wykorzystywani, przestają odczuwać satysfakcję ze związku, który już dawno przestał być budujący, a stał się niszczący i zabójczy dla siebie i dla nich samych. Taki związek krzywdzi oboje ludzi, odbiera szczęście i rujnuje pewność siebie.

Zobacz też

Podział zysku w spółce

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, a jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów. Dzień wypłaty wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej wypłaty za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki na wypłatę.

Brandit, czyli niemiecka marka za rozsądna cenę

Praca w trudnych warunkach czy odbywanie wyczerpującej, lecz dającej wiele satysfakcji aktywności fizycznej poza domem, może być powodem, dla...

W poszukiwaniu pozytywów – czyli na jaką maseczkę się zdecydować, żeby wyglądać dobrze?

Obecna sytuacja związana z koronawirusem, zaskoczyła wszystkich. Nikt nie spodziewał się, że życie przeniesie się prawie w całości do...

Może Cię zainteresuje: