Teatroterapia - co to jest?

Psychologia    
ocena

Teatr jest rozrywką znaną od wieków, jednak mało kto wie, iż przedstawienia teatralne mogą być wykorzystywane w terapii. W trakcie spektaklu uczestnicy mogą uporać się ze skumulowanymi pokładami negatywnych emocji.

Teatroterapia - co to jest?

sxc.hu

Teatroterapia daje możliwość przeżycia „katharsis”, czyli wewnętrznego, dogłębnego oczyszczenia z uczuć. Mimesis, więc naśladowanie w sztuce realnego świata, pozwala przeżyć jeszcze raz traumatyczne dla nas wydarzenia lub zrozumieć postrzegania świata przez inne osoby.

Na teatroterapii opiera się wiele warsztatów psychologicznych dotyczących:

- relacji rodzic - dziecko - w ich trakcie rodzice, odgrywając scenki z własnego życia i na przykład udając swoje nastoletnie dziecko, któremu czegoś zabroniono, mogą przyjąć inną, niż dotychczas perspektywę, co sprzyja wzajemnemu porozumieniu.

osób uzależnionych - w trakcie terapii teatralnych często wychodzi na jaw co jest przyczyną nałogów. Osobom uzależnionym łatwiej jest w trakcie tego typu ćwiczeń zrozumieć uczucia swoich bliskich.

- Dorosłych Dzieci Alkoholików - jest to również idealny sposób na uporanie się z traumami z dzieciństwa. Podczas teatroterpii osoby, których rodzice byli alkoholikami, mogą znów poczuć się jak dziecko i dać upust nagromadzonym emocjom.

- terapia ustawień rodzinnych Berta Hellingera - podczas niej uczestnicy odgrywają członków własnej rodziny i dzięki temu mogą zauważyć co jest dysfunkcyjne we wzajemnych relacjach.

Cele teatroterapii:

1. Dążenie do zmiany skryptów psychologicznych (czyli przyjętych dawno zasad, którymi dana osoba kieruje się w życiu). Skutecznie utrudniają niekiedy życie, na przykład osoby nieśmiałe nie chcą nawiązywać nowych kontaktów. W trakcie terapii teatralnej mogą odgrywać scenki, co ułatwi im zachowania w rzeczywistości:

- Uczestników zachęca się, aby pokazywali wrażliwą stronę natury
- Zachęca do okazywania emocji i uczuć
- Wzbogacenie osobowości i odnalezienie swojego prawdziwego „Ja”

2. Zachęcenie uczestników do większego uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze:

- Pokazanie różnych form teatralnych jak ruch, muzyka,
- Ubogacenie słownika i poszerzenie wyobraźni

Tetaroterapia ma trzy podstawowe formy:

Drama - dzięki, której ludzie wzbogacają swoją wyobraźnię, uczą się wrażliwości i harmonijnej egzystencji z otoczeniem

Psychodrama - niereżyserowane wcześniej przedstawienia teatralne, które mają na celu wyzwolić w nas fantazję i spontaniczność. Jest to idealny sposób na uwolnienie skumulowanych, w nas, przeżyć.

Pantomima - jej zadaniem jest odegranie emocji tylko przy mocy gestów i ruchu

Teatroterapia jest wysoko ceniona, gdyż w jej trakcie wiele osób otwiera się bardziej niż w czasie tradycyjnego spotkania z psychologiem. Ponadto mogą oni wzbogacić swoją osobowość poprzez kontakt z tańcem oraz muzyką.

Korzystaliście kiedyś z teatroterapii? Jakie jest Wasze zdanie na temat tej metody leczenia?

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =