Jak wykończyć balkon?

Remont i naprawy    
ocena

Mech pojawiający się na balkonach oznacza, że izolacja balkonu została wykonana wadliwie. Izolacja balkonu nie jest rzeczą prostą do zrobienia, ale znając podstawowe zasady prawidłowego izolowania takich powierzchni możemy wykonać ją sami. Poniżej przestawiam zasady izolowania balkonów, oraz wskazówki jak wykonać izolację. Istnieje rzecz jasna wiele systemów wykonania izolacji balkonów i wiele technologii wykańczania jego zewnętrznej warstwy: płytkami grysowymi, kamiennymi, drewnem, żywicami epoksydowymi. W każdym przypadku istotna rolę odgrywa hydroizolacja, która wykonana prawidłowo nie będzie stwarzała problemów w trakcie użytkowania i nie zniszczy pokrycia zewnętrznej warstwy wykończeniowej balkonu.

Jak wykończyć balkon?

sxc.hu

Jakie materiały mogą być potrzebne do kompleksowej izolacji balkonu:
- styropian,
- taśma
- półsuchy beton
- folia budowlana
- metalowe okucia balkonu
- paca ze stali nierdzewnej
- silikon
- taśma uszczelniająca
- masa bitumiczna
- obróbka blacharska podwójna na obrzeża balkonu
- jastrych podkładowy
- folia w płynie

Krok pierwszy - przygotowanie powierzchni balkonu

Konieczne przed rozpoczęciem kompleksowego izolowania balkonu jego osuszenie, oraz wyczyszczenie. W tym przypadku nierówności na powierzchni balkonu nie trzeba wyrównywać.

Krok drugi - ocieplenie balkonu (izolacja termiczna)

Najlepszym wyjściem dla wykonania izolacji termicznej balkonu będzie obłożenie balkonu styropianem (od spodu balkonu i z boków), górną warstwę balkonu wykonamy podczas wykańczania i hydroizoalcji balkonu. Ocieplenie balkonu wykonujemy tradycyjną metodą lekką mokrą. Dyblując i klejąc styropian do balkonu od spodu przyda nam się solidna drabina. Następnie nakładamy klej do siatki i zatapiamy siatkę zbrojącą pomiędzy warstwami tego kleju. O metodzie lekkiej mokrej więcej w temacie poświęconym ociepleniu domu styropianem.

Krok trzeci - ukształtowanie spadku balkonu

Obłożony styropianem balkon (z wykonaną izolacją termiczną) nie będzie ulegał przemarzaniu i jednocześnie zapobiegnie to stratom termicznym w budynku (ocieplenie balkonu niweluje mostek termiczny).

Na balkonie celem wykonania wstępnej hydroioalcji wykonujemy spadek o wartości 2-3% czyli 2-3 cm na metr. Tak ukształtowana powierzchnia balkonu pozwoli nam na szybkie odprowadzenie wody, która znajdzie się na balkonie. Będzie ona swobodnie spływać w dół, nie zatrzymując się na balkonie i nie zamarzając na nim. Najlepiej będzie wykonać tai spadek z betonu, tzw, półsuchego. Jak to zrobić? Kupujemy gotowy półsuchy beton. Nakładamy go na powierzchnię balkonu pacą. Następnie kształtujemy na nim pożądany spadek używając poziomicy. Wyrównujemy powierzchnie naniesionego betonu pacą ze stali nierdzewnej. Na zakończenie skrapiamy wodą powierzchnie betonu i dopiero teraz zacieramy.

Ukształtowanie spadku balkonu pozwoli na idealne przygotowanie powierzchni balkonu do dalszych prac, jest przy tym mało pracochłonne i szybkie.

Krok czwarty - izolacja balkonu etap I

Na tak przygotowane podłoże balkonu nanosimy warstwę paraizolacyjną (np. 2 warstwy folii budowlanej, pod folie można dodatkowo zastosować dodatkową izolację w postaci np. masy bitumiczną.) Malując masą bitumiczną powierzchnię balkonu używamy w tym celu pędzla i rozprowadzamy masę na całej powierzchni balonu. Po zaschnięciu masy bitumicznej układamy na niej folię.

Na obrzeża balkonu (pod folię) montujemy obróbkę blacharską, przykręcając ją do balkonu dyblami. Stosujemy także podkładki uszczelniające. Dyble przed założeniem można jeszcze dodatkowo posmarować silikonem. Na taką obróbkę blacharską wywijamy obydwie warstwy folii położonej na powierzchni balkonu. Wywinięta folia musi wystawać na obróbkę blacharską przynajmniej na szerokość 2-3 cm.

Do uszczelniani połączenia balkonu z budynkiem należy stosować taśmy uszczelniające.
Na folię układamy izolację termiczną, najlepiej styropian - co najmniej 5 cm szerokości płyty styropianu. Kolejną warstwą jastrych podkładowy - pełni on dodatkowo funkcję dociążającą. Jest to rodzaj dodatkowej zaprawy mrozoodpornej. Należy te warstwę oddzielić od ściany jedno centymetrowym paskiem styropianu. Na taki pasek styropianu naklejamy taśmę uszczelniającą raz jeszcze. Jastrych podkładowy nanosimy na folię budowlaną szczelnie na całej powierzchni. Czekamy, aż jastrych wyschnie, zanim przejdziemy do następnego kroku.

Krok piaty - izolacja balkonu - hydroizolacja

Do kompleksowej hydroizoalcji potrzebujemy jeszcze folii w płynie. Malujemy nią powierzchnię balkonu, na której został położony jastrychu podkładowego. Folię w płynie rozprowadzamy pędzlem na całą powierzchnię balkonu.

Na narożu balkonu po nałożeniu folii w płynie montujemy drugą obróbkę blacharską, która zakryje wystającą folię budowlaną. Stanowi ona tzw. zewnętrzne wykończenie naroży balkonu. Taka druga warstwa obróbki blacharskiej jest warstwą ostateczną dla obrobienia obrzeży balkonu.

Na powierzchni balkonu dodatkowo nanosimy na ostatnią warstwę hyrdoizolacji (folię w płynie) warstwę klejową (mrozoodporną). Na tak zabezpieczony balkon możemy z powodzeniem położyć płytki.

Krok szósty - wykończenie balkonu

Układając na powierzchni balkonu płytki robimy to sposobem standardowym, z jedną tylko różnicą. Pamiętamy, że w narożu (łączącym balkon ze ścianą budynku) wykonujemy cokolik z płytek na ścianie budynku. Na styku powierzchni płytek balkonowych z płytkami cokołowymi zakładamy sznur dylatacyjny. Sznur dylatacyjny jest to centymetrowej szerokości pasek wykonany z tworzyw sztucznych o okrągłym przekroju. Jest on bardzo elastyczny, a przez to niweluje skutki rozszerzalności cieplnej płytek - zapobiega ich pękaniu. Płytki położone na balkonie są bowiem narażone na zmienne warunki atmosferyczne, skrajne: od wysokich temperatur w lecie do mrozów w zimie.

Sznur dylatacyjny po założeniu objeżdżamy jeszcze silikonem. Górny rant (brzeg) cokołu również zabezpieczmy paskiem silikonu. Płytki fugujemy tzw. fugą elastyczną, specjalną i dobraną ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, na które będzie narażona.

Miejsca w powierzchni balkonu, w którym są zamontowane słupki balkonowe doszczelniamy taśmą uszczelniającą, zaś jej wierzchnią warstwę obrabiamy silikonem.

Jak wiele prac remontowych wykonujecie sami? Gdzie szukacie instrukcji?

OCENA
2.80
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =