Na czym polega kontrola przewodów kominowych? Jak często się wykonuje?

Remont i naprawy    
ocena

Kontrola przewodów kominowych jest corocznym obowiązkiem właściciela domu czy mieszkania. Jest również obowiązkiem kominiarza, który pobierając stosowaną opłatę powinien wywiązać się ze swoich obowiązków i starannie przeprowadzić kontrolę przewodów kominowych. Błędy kominiarskie czy niedbałość kominiarza skutkują pożarami, problemami z zawarciem umowy np. z gazownią czy problemami przy przekładaniu urządzeń. Co powinien zrobić kominiarz w ramach kontroli? Jaki jest zakres kontroli przewodów kominowych? Warto się tego dowiedzieć!

Na czym polega kontrola przewodów kominowych? Jak często się wykonuje?

sxc.hu

Obowiązek przeprowadzania corocznej kontroli przewodów kominowych wynika z ustawy prawo budowlane. W trakcie takiej kontroli kominiarz sprawdza nie tylko stan samego komina, lecz także przewody wentylacyjne i inne zabezpieczenia. W trakcie prawidłowo przeprowadzonej kontroli kominiarskiej powinny zostać sprawdzone:

1. Przewody kominowe – czyli przody: dymowe, spalinowe i wentylacyjne domu lub mieszkania

2. Drożność przewodów kominowych – badana za pomocą kuli kominiarskiej, przy kominach ceramicznych czy wykonanych z blach kwasoodpornych kula powinna mieć gumową osłonę, by nie uszkodzić przewodów. Drożne przewody to takie, przez które kula przechodzi swobodnie na całej długości przewody – nie może w nich być zwężeń, osadu z sadzy czy załamań

3. Urządzenia podłączone do przewodów kominowych – bez względu na typ urządzenia. Kontroluje się podłączenia kotłów C.O., piecyków gazowych, kominków, gazowych podgrzewaczy wody itp. Kominiarz sprawdza, czy urządzenia są prawidłowo podpięte i kontroluje jakość samego podpięcia i jego zgodność z normami (wszelkiego rodzaju ryry zapieckowe, stan otworów rewizyjnych, szczelność połączenia urządzenia z przewodem itp.) – badane np. za pomocą wykrywacza obecności dwutlenku węgla lub analizatora spalin

4. Prawidłowe działanie wentylacji i jej rozmieszczenie – czy kratki wentylacyjne są odpowiednio duże, czy np. drzwi do łazienki zapewniają odpowiednie doprowadzenie powietrza, czy dane pomieszczenia nie powinno mieć więcej niż jednej kratki wentylacyjnej,

5. Kominiarz musi nas poinformować, że w pomieszczeniu gdzie znajdują się paleniska opalane paliwem stałym, ciekłym lub gazowym, gdzie również spaliny odprowadzane są grawitacyjnie nie możemy stosować mechanicznej (wymuszonej) wentylacji

6. Powinien sprawdzić, czy kubatura pomieszczenia, gdzie znajduje się kocioł czy inne urządzenie jest odpowiednia dla zapewnienia bezpiecznej wentylacji

7. Kominiarz sprawdza także ciąg kominowy – czy jest prawidłowy

8. Ocenia dach i wylot komina, a także akcesoria dachowe – anteny, ławy kominiarskie – czy umożliwiają bezpieczne eksploatowanie dachu i nie zagrażają mieszkańcom domu czy sąsiadom. Ma również ocenić, czy komin znajduje się odpowiednio wysoko od połaci dachowej

9. Kominiarz ma obowiązek sprawdzić, czy pomieszczenia poddasza (strychu) nie są wypełnione materiałami łatwopalnymi – jest to tzw. badanie dostępności do kontroli przewodów kominowych

10. Próba szczelności przewodów kominowych (niektórzy kominiarze używają do tego kamery inspekcyjnej)

Po przeprowadzeniu kontroli powinniśmy otrzymać stosowny protokół lub zaświadczenie do wglądu. Kominiarz sporządza także rysunek z oznaczeniami kominów i innych urządzeń, na rysunku powinny zostać zaznaczone wszelkie nieprawidłowości. Tak udokumentowane zlecenie ma gwarantować właścicielowi budynku, że będzie on mógł na ich podstawie np. zawrzeć stosowną umowę czy dokonać koniecznych poprawek – ewentualnie dochodzić odszkodowania od wykonawców, którym zlecono wykonanie komina.

Przeprowadzacie co roku kontrolę przewodów kominowych? Zdarzyło się, że były, na przykład, nieszczelne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =

6. Powinien sprawdzić, czy kubatura pomieszczenia, gdzie znajduje się kocioł czy inne urządzenie jest odpowiednia dla zapewnienia bezpiecznej wentylacji..... czy kominiarz jest od wszystkiego ????? a co z instalatorami co z osobami dokonującymi kontroli urządzeń gazowych??? kominiarz jest od kominów a nie od wszystkiego inni maja tez obowiązki więc czemu ciągle każdy czepia się kominiarza???????? instalator odpowiada tez za kontrole czyli tzw. gazownik a oni nigdy nic nie mowią

~ gość / 2016-03-26 18:33:53
oceń komentarz: (0) (0)