Jak przeprowadzić rozwód?

Rodzina    
ocena

Zgromadzenie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania rozwodowego wymaga specjalistycznej wiedzy lub porady prawnika. Warto jej zasięgnąć, aby uniknąć straty czasu i konsekwencji ewentualnych zaniedbań.

Jak przeprowadzić rozwód?

sxc.hu

Składając pozew o rozwód należy pamiętać o dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności. Jeśli nie mamy doświadczenia w tej materii lub wystarczającej wiedzy, warto skonsultować się z radcą prawnym lub prawnikiem, specjalistą od prawa rodzinnego, aby udzielił nam niezbędnych porad.

Warto pamiętać o tym, że każda sprawa rozwodowa jest inna. Przyczyny rozwodu, dzieci w związku, majątek, który trzeba podzielić, wszystko to wymaga znajomości procedur i obowiązujących przepisów, aby móc dochodzić własnych praw i odpowiednio zabezpieczyć własne interesy.

Decydując się na złożenie pozwu o rozwód musimy dołączyć do niego oryginał odpisu aktu małżeństwa. Jeśli w związku małżeńskim mamy wspólne dzieci, należy do dokumentów rozwodowych dołączyć odpis aktu ich urodzenia.

Ważne, w postępowaniu rozwodowym są kwestie finansowe. Składając pozew o rozwód należy wnieść opłatę w wysokości 600 złotych. Jeśli nasza sytuacja materialna jest nienajlepsza wówczas możemy wnieść o umorzenie kosztów sądowych – w takich okolicznościach należy dołączyć do dokumentów rozwodowych wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oraz wniosek o przyznanie adwokata z urzędu. Warto pamiętać także o tym, że koszta sądowe, włącznie z kosztami zastępstwa adwokackiego ponosi strona przegrana.

Sąd z pewnością zobliguje strony do przedstawienia sytuacji materialnej, dlatego należy przygotować zaświadczenia o wysokości zarobków lub zaświadczenie z UP o statusie bezrobotnego. Ważne są także wszelkie informacje o przyznanych zasiłkach i innych świadczeniach socjalnych otrzymywanych z opieki społecznej. Jeśli mamy dzieci w wieku szkolnym, warto zgromadzić także zaświadczenia ze szkoły a nawet przedszkola, o tym, że nasze dzieci uczęszczają do danych placówek.

Jeśli w małżeństwie miała miejsce przemoc domowa warto dołączyć obdukcje lekarskie, niebieskie karty lub odpis wyroku sądu karnego w przypadku, gdy małżonek był już karany za przemoc w rodzinie.

Jeśli będziemy dochodzili alimentów, warto gromadzić faktury za zakupy oraz wszelkie wydatki, które ponosimy na utrzymanie domu. Pamiętajmy także o tym, że dowodząc swoich racji dobrze jest mieć dowód w postaci dokumentu.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
4.75
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 4 =