Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Rodzina    
ocena

Rozwód jest doświadczeniem niezwykle trudnym. Dla osób, które nigdy wcześniej nie uczestniczyły w rozprawach sądowych, stanowi ogromne wyzwanie.

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

sxc.hu

Sprawa rozwodowa, dla wielu osób stanowi pierwszy kontakt z wymiarem sprawiedliwości. Nie mając doświadczenia w tej dziedzinie, na rozprawach czujemy się zagubieni i zażenowani koniecznością poruszania osobistych kwestii przed obcymi ludźmi. Niestety sprawa rozwodowa, szczególnie z orzeczeniem o winie, jest trudnym doświadczeniem, często pełnym oskarżeń a niekiedy także oszczerstw. Gotowość do odpowiadania na trudne pytania oraz wysłuchania odpowiedzi współmałżonka jest koniecznością do zwycięstwa w tej wojnie nerwów.

Kto może wnioskować o rozwód?
Sprawy rozwodowe rozstrzygane są przez sąd okręgowy w trybie procesu. Prawo do wniesienia pozwu o rozwód mają obie strony. Zdarza się, że małżonkowie nie chcą wnieść pozwu, w obawie, iż gest ten będzie uznany za przyznanie się do winy, co jest całkowicie błędnym wnioskiem. Sąd wydając wyrok kieruje się materiałem dowodowym i zeznaniami świadków, nie zaś kolejnością złożenia pozwu.

W związku z tym, że rozwód ma charakter osobisty, nie może być wnioskowany przez przedstawicieli ustawowych małżonków lub przez prokuratora. Pozew rozwodowy składają małżonkowie. W postępowaniu rozwodowym konieczne jest udowodnienie, iż nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego.

Kiedy możemy nie uzyskać rozwodu?
Przeszkodami do udzielenia rozwodu może być działanie wbrew dobru wspólnych nieletnich dzieci, jednostronne wnoszenie o rozwód strony winnej, bez zgody strony poszkodowanej (w przypadku pobudek występujących w procesach rozwodowych z orzeczeniem o winie) oraz sprzeczność z zasadami współżycia społecznego.

Jakie opłaty wiążą się z postępowaniem rozwodowym?
Na pozew rozwodowy powinniśmy nakleić znaczki opłaty sądowej w wysokości 600 zł. Jest to stała opłata, zaś uiszczenie jej w chwili składania pozwu przyspieszy bieg sprawy. Jeśli w czasie postępowania rozwodowego chcemy także wnioskować o przyznanie alimentów, podział majątku, mieszkania, czy też eksmisję, wówczas musimy przygotować się na dodatkowe opłaty.

Postępowanie rozwodowe
Sprawa rozwodowa często rozpatrywana jest na kilku rozprawach. Postępowanie dowodowe obejmuje także obowiązkowe przesłuchanie małżonków, dostarczenie dowodów, przesłuchanie świadków, załączenie niezbędnych dokumentów oraz opinie biegłych. Dzieci, które nie ukończyły 13 lat nie mogą być przesłuchiwane, w trybie postępowania dowodowego.

Jeśli sąd uzna, że istnieją szanse na utrzymanie małżeństwa, wówczas przekazuje sprawę do postępowania mediacyjnego. To samo czyni w przypadku konieczności ugodowego rozstrzygnięcia kwestii majątkowy, opieki nad dziećmi, etc. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, sąd rozstrzyga wyrokiem, który wskazuje małżonka odpowiedzialnego za rozpad pożycia.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
3.86
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =