Powody unieważnienia małżeństwa kościelnego

Rodzina    
ocena

Rozwód kościelny to potoczna nazwa tego, co w Kościele katolickim nazywa się stwierdzeniem nieważności małżeństwa. W ostatnich latach liczba takich rozwodów zdecydowanie wzrasta, zwłaszcza w krajach anglosaskich, co powoduje ożywione dyskusje na temat zasad prawa kanonicznego. Jakie są powody unieważnienia ślubu kościelnego?

Powody unieważnienia małżeństwa kościelnego

photoxpress.com

Zatajenie choroby psychicznej. Powodem stwierdzenia, że małżeństwo zawarte w Kościele jest nieważne, może być zatajenie przez jedną ze stron swojej choroby psychicznej. Wynika to z faktu, że małżeństwo ma być w pełni świadomą decyzją mężczyzny i kobiety. Osoby chore psychicznie z zasady uznaje się za nieprzygotowane do stworzenia rodziny.

Zatajenie niepłodności. Inną przyczyną unieważnienia ślubu kościelnego jest zatajenie przez mężczyznę lub kobietę własnej niepłodności. Sama niepłodność nie wpływa na ważność małżeństwa, a jedynie jej ukrywanie. Jest tak dlatego, że problemy z posiadaniem potomstwa są kluczową sprawą w małżeństwie i podejmując decyzję o ślubie zwykle chcemy mieć przynajmniej potencjalną możliwość ich posiadania. Jeżeli ktoś zataja swoją niepłodność, świadomie wprowadza drugą stronę w błąd.

Zatajenie innej ważnej informacji. Również ukrywanie innych istotnych informacji może być powodem rozwiązania małżeństwa. Chodzi tu na przykład o zdradę lub homoseksualną orientację płciową. Każdy ma prawo żądać wierności od swojego życiowego partnera, dlatego mając świadomość że został zdradzony, może nie chcieć wchodzić z taką osobą w związek małżeński. Jednak jeśli zdrada nastąpiła już jakiś czas po ślubie, nie jest argumentem do unieważnienia związku.

Fałszywie złożone przyrzeczenie. Kłamstwo podczas składania przysięgi małżeńskiej także zalicza się do powodów rozwodu kościelnego. Chodzi tu na przykład o udawanie miłości lub woli dochowania wierności. Oczywiście takie sprawy jest bardzo ciężko udowodnić. Najczęściej ktoś musi się przyznać do tego, że nie kochał swojego małżonka w chwili ślubu lub zdrada musi nastąpić bardzo krótko po zawarciu związku.

Non consumatum. Kościół unieważnia śluby, które nie zostały skonsumowane. Najczęściej chodzi tu o niezdolność jednego z małżonków do podejmowania współżycia seksualnego, na przykład mężczyzna może być impotentem.

Przymus. Jeżeli ktoś został siłą zmuszony do ślubu, takie małżeństwo w prawie kanonicznym uchodzi za nieważne. Obie strony muszą je bowiem zawrzeć w pełni świadomie i dobrowolnie.

Niedojrzałość do małżeństwa. Ostatnio najczęściej unieważnienia ślubów kościelnych orzeka się na podstawie tak zwanej niedojrzałości do małżeństwa jednej lub obu stron. W tym wypadku chodzi o szerokie spektrum zachowań, które mogą świadczyć o braku psychicznej gotowości do założenia rodziny, na przykład rażące zaniedbywanie obowiązków domowych czy brak zaangażowania w życie rodzinne.

Czy znacie kogoś, kto unieważnił swoje małżeństwo? Z jakich przyczyn do tego doszło? Wypowiedzcie się.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =