Jak grać w bilard? Zasady

Rozrywka    
ocena

Bilard to gra dla dwóch osób polegająca na wbijaniu bil (specjalnych kul) do zlokalizowanych przy krawędziach stołu dziur (łuz) za pomocą kija. Stół jest pokryty zielonym suknem, a jego wymiary są różne w zależności od rodzaju gry. Gier bilardowych istnieje bowiem całkiem spora liczba, ich zasady różnią się nie tylko rozmiarami stołu, ale też liczbą używanych bil, ich oznaczeniami (np. kolorami). Poniżej omówione zostaną podstawowe zasady gry, które dostosowuje się później do określonego rodzaju gry.

Jak grać w bilard? Zasady

photoxpress.com

Rozgrywka o odbicie

Decyduje o tym, kto rozpocznie grę. Przeciwnicy ustawiają swoje bile po lewej i po prawej stronie pola bazy. Następnie muszą je uderzyć w kierunku bandy górnej tak, by po odbiciu wróciły w dół stołu. W trakcie uderzenia bila nie może przeciąć osi stołu – przejść na połowę przeciwnika, dotknąć bocznej bandy ani wpaść do łuzy. Generalnie chodzi o to, by bila po uderzeniu wróciła jak najbliżej dolnej bandy – wygrywający rozgrywkę dokonuje rozbicia otwierającego.

Rozbicie otwierające

Zawodnik, który wygrał rozgrywkę wstępną może sam dokonać rozbicia otwierającego lub zlecić to przeciwnikowi. Strzał otwierający jest wykonywany w polu bazy białą bilą rozgrywającą, ustawioną przez zawodnika. W czasie rozgrywki otwierającej zatrzymanie lub odchylenie z toru białej bili rozgrywającej, gdy minęła linię bazy lub zanim uderzyła ułożone bile docelowe – jest uważane za faul i powoduje utratę zagrywki. Przeciwnik ma wtedy wybór: umieścić białą bilę na polu bazy i dokonać rozbicia lub przekazać z powrotem białą bilę faulującemu przeciwnikowi, aby powtórzył rozbicie.

Celem strzału jest takie uderzenie bilą rozgrywającą (białą) w bilę docelową, by umieścić ją w łuzie. W czasie wykonywania strzału przynajmniej jedna stopa zawodnika musi pozostawać na podłodze. Strzał jest zakończony (i tym samym zaliczony), kiedy wszystkie bile na stole znieruchomieją. Za prawidłowy strzał uważa się taki, w którym bila docelowa wpada do łuzy lub jakakolwiek bila wejdzie w kontakt z bandą.

Reguła białej bili w ręku na polu bazy

Jeśli po błędzie przeciwnika nakazuje ona rywalowi grę z bazy, uderzenie wygląda inaczej od tego otwierającego. Ustawia on bilę w dowolnym punkcie pola bazowego i uderza w taki sposób, by biała bila nie dotknęła bezpośrednio żadnej bili znajdującej się na polu bazowym (linii pola bazy nie wlicza się do jego części). Wyjątkiem jest sytuacja, w której pierwszy kontakt białej bili nastąpi z bandą poza linią bazy i białą bilą, powracając na bazę uderzy w znajdującą się tam bilę obiektową.

Faule

Zawodnik kontynuuje wbijanie swoich bil do łuz, aż do momentu popełnienia błędu (faulu). Wówczas prawo uderzenia przechodzi na przeciwnika (po faulu strzał nie jest ważny, bile wbite w czasie strzału nie są zaliczane). Do faulu dochodzi w następujących sytuacjach:

- biała bila nie dotknie jako pierwszej bili zagrywanej (docelowej),

- biała bila rozgrywająca po uderzeniu wpadnie do łuzy albo dotknie bili będącej w kieszeni,

- jakakolwiek bila zostanie dotknięta ciałem bądź ubraniem uderzającego

- po kontakcie z białą bilą żadna z bil nie dotknie bandy,

- podwójne uderzenie (czubek kija może uderzyć w bile tylko raz),

- pchnięcie bili (uderzenie jest zbyt długie),

- celowe uderzenie bili białej poniżej jej środka, tak, by przeskoczyła nad inną bilą (podbicie bili),

- jakakolwiek bila zostanie wybita poza stół (bile, które samorzutnie po wybiciu wrócą na płytę główną stoły, nie dotykając innej rzeczy poza stołem, są uznawane za niewybite),

- przynajmniej jedna stopa nie dotyka podłoża w trakcie wykonywania strzału,

- celowe przeszkadzanie przeciwnikowi.

bilardFot. sxc.hu

Bile powracające na stół

Pojedynczą bilę należy umieścić na punkcie głównym. Jeżeli zachodzi potrzeba ustawienia więcej niż jednej bili, wówczas bilę o najniższym numerze ustawia się w punkcie głównym stołu, a za nią, w kierunku bandy głównej, na linii powrotów, kolejne bile według rosnących numerów. Jeżeli na linii powrotów między punktem głównym a górną bandą nie ma wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich bil, które mają powrócić na stół, wówczas bile, dla których zabrakło miejsca, ustawiane są na przedłużeniu linii powrotów, pomiędzy punktem głównym a centralnym.

Bila „zamrożona”

Za taką uznaje się bilę, która dotyka bandy lub białej linii. Po zetknięciu się białej bili z „zamrożoną” do bandy strzał musi zakończyć się wbiciem bili do kieszeni lub zetknięciem się białej bili z bandą, „zamrożeniem” bili obiektowej do bandy (gdy się nie odbije – jest „zamrożona”) lub sytuacją, gdy inna bila obiektowa wejdzie w trwały kontakt z bandą, czyli zostanie „zamrożona”.

Lubicie grać w bilard? Z kim i kiedy najczęściej gracie? Dajcie znać!

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 2 =

Polecamy