Jak grać w kości? Zasady

Rozrywka    
ocena

W grze bierze udział od dwóch do czterech graczy. Zadaniem uczestników gry jest rzucanie pięcioma sześciennymi kostkami i uzyskiwanie ten sposób określonych układów oczek, do których przypisane są określone liczby punktów. Wygrywa osoba, która tych punktów zbierze najwięcej. W powszechnej opinii powodzenie w tej grze zależy od szczęścia jednak liczy się tutaj również zdolność kalkulacji.

Jak grać w kości? Zasady

photoxpress.com

Ścianki kostek mają określoną ilość oczek - od 1 do 6. W każdej kolejce gry gracz może rzucać trzykrotnie. Pierwszy rzut obowiązkowo odbywa się wszystkimi kośćmi. W następnych (nieobowiązkowych) istnieje już możliwość dobrania liczby kości. Rzuty w ramach jednej kolejce mają doprowadzić gracza do uzyskania zakładanej kombinacji. Po każdym z rzutów układ wyrzuconych oczek jest zapisywany w tabeli punktacyjnej w jednej z kategorii.  Każda kategoria oznacza pewną ilość punktów. Kategorii nie można wybierać dwa razy.

Tabela punktacyjna:

Górna część:

Jedynki - suma punktów wyrzuconych jedynek/wartość punktowa: max. 5 pkt
Dwójki - suma punktów wyrzuconych dwójek/wartość punktowa: max. 10 pkt
Trójki - suma punktów wyrzuconych trójek/wartość punktowa: max. 15 pkt
Czwórki - suma punktów wyrzuconych czwórek/wartość punktowa: max. 20 pkt
Piątki - suma punktów wyrzuconych piątek/wartość punktowa: max. 25 pkt
Szóstki - suma punktów wyrzuconych szóstek/wartość punktowa: max. 30 pkt

Dolna część:

3 jednakowe - 3 kostki z taką samą liczbą oczek/wartość punktowa: suma oczek z 5 kostek
4 jednakowe - 4 kostki z taką samą liczbą oczek/wartość punktowa: suma oczek z 5 kostek
Full - 3 jednakowe oraz 2 jednakowe kostki/wartość punktowa: 25 pkt
Mały strit - cztery kolejne liczby oczek/wartość punktowa: 30 pkt
Duży strit - pięć kolejnych liczb oczek/wartość punktowa: 40 pkt
Generał - 5 jednakowych kostek wartość punktowa: 50 pkt
Szansa - dowolny układ/wartość punktowa: suma oczek ze wszystkich 5 kostek

W przypadku, gdy gracz uzyska z górnej części tabelki co najmniej 63 pkt łącznie, nalicza się mu premię - 35 pkt. Jeśli kategoria generał była już wykorzystana, a gracz wyrzucił kolejnego generała, otrzymuje 100 punktów premii.

Gra kończy się, gdy wszystkie kategorie w tabelce zostaną wykorzystane. Podlicza się punkty wszystkich graczy - wygrywa ten, kto ma ich najwięcej.

Gra posiada oczywiście różne wersje. Przykładem mogą być kości potrójne. W tej wersji każdy gracz ma trzy kolumny. Liczba punktów w kolumnie drugiej i trzeciej jest odpowiednio dwa i trzy razy większa. Można również grać w tzw. kości pełne. Wówczas, kiedy gracz wyrzuci daną kombinację przy użyciu pięciu kostek, otrzymuje premię (dwu lub trzykrotność liczby punktów). W tej odmianie kości nie używa się górnej części tabeli. Dolna jej część jest natomiast nieco zmieniona.

W co lubicie grać w towarzystwie? Dajcie znać!

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =

Polecamy