Jak grać w Szachy? Zasady

Rozrywka    
ocena

Szachy to gra rozgrywana między dwiema osobami na kwadratowej planszy zwanej szachownicą. Plansza podzielona jest na 64 jasne i ciemne pola (8 rzędów i 8 kolumn) ułożone naprzemiennie. Każdy z graczy dysponuje zestawem bierek (białych lub czarnych). W skład zestawu wchodzą : król, hetman, dwie wieże, dwa skoczki, dwa gońce oraz osiem pionków. Bierki, z wyłączeniem pionków, nazywane są figurami.

Jak grać w Szachy? Zasady

sxc.hu

Gracze wykonują ruchy na przemian, nie można zrezygnować z ruchu. Grę rozpoczynają  białe. Bierka może stać na każdym polu szachownicy. Celem gry jest dać mata, czyli stworzyć zagrożenie króla drugiego gracza, którego to zagrożenia nie ma możliwości uniknąć. Gra kończy się jednak często poddaniem się (gdy gracz wie, że nie jest w stanie uniknąć porażki). Grę można również zakończyć osiągając remis.

Ogólne zasady poruszania się każdej bierki:

- na jednym polu może stać tylko jedna bierka
- bierka nie może przeskoczyć żadnej innej; wyjątek stanowi skoczek i ruch nazywany roszadą
- w ramach jednego ruchu przesunąć można jedną bierkę
- w ramach swojego ruchu bierka nie może opuścić szachownicy
- najważniejszą figurą na szachownicy jest król - gracz chroni go przez całą grę

Rozstawienie bierek w pozycji początkowej:

- rząd najbliższy graczowi: wieże umieszcza się w narożnikach planszy; skoczki znajdują się na sąsiednim polu od wewnętrznej; gońce zajmują pole obok skoczków od ich wewnętrznej strony; hetmana umieszcza się na środkowym polu (zgodnym z kolorem gracza); król znajduje się obok hetmana, na ostatnim wolnym polu
- w drugim rzędzie od strony gracza ustawia się pionki

Podstawowe ruchy bierkami:

- król: porusza się o jedno pole w poziomie, pionie lub na ukos; raz w ciągu całej gry król może wykonać roszadę (specjalny ruch)
- wieża: wykonuje ruch w poziomie i pionie, może w ten sposób przesunąć się o dowolną liczbę pól
- goniec: porusza się po przekątnej (dowolna liczba pól)
- skoczek: ruch na najbliższe pole, które nie znajduje się w tym samym rzędzie, kolumnie czy przekątnej (ruch przypominające literę "L") czyli dwa pola jak wieża i następnie prostopadle do tego kierunku
- pionek: porusza się do przodu o jedno pole; jeśli nie wykonano pionkiem posunięcia, może on wykonać ruch o dwa pola do przodu; pionek nie porusza się do tyłu;  bicie wygląda natomiast inaczej: bije bierkę, jeżeli spotka ją na jednym z dwóch pól sąsiadujących poziomo z polem znajdującym się przed nim, ale nie ma prawa się tam przesunąć, jeśli pola te są wolne

Lubicie grać w szachy? Z kim gracie najczęściej? Jak wyglądają Wasze statystyki? :)

OCENA
4.50
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =

Polecamy