Co to jest takt?

Savoir-vivre    
ocena
W zasadzie nie ma jednej definicji taktu. Takt to właściwe zachowanie w różnych życiowych sytuacjach, dobre wychowanie, poprawny sposób bycia, zgodny z obyczajami - zakorzenionymi w danej kulturze.

Co to jest takt?

photoxpress.com

Dobre wychowanie polega na poszanowaniu swoim zachowaniem uczuć innych osób. Jest swego rodzaju wrażliwością, a nawet empatią na otaczająca nas rzeczywistość. Jest również przewidzeniem reakcji drugiej osoby na określone zachowanie i niedopuszczenie do sytuacji, w której źle by się ona poczuła.

Człowiek taktowny, to taki, który wie, jak się zachować w rozmaitych sytuacjach. Nie brak mu obycia towarzyskiego. Jest grzeczny i uprzejmy. Nie dopuszcza do niezręcznych sytuacji, a jeśli taka się pojawi, znajduje rozwiązanie lub łagodzi ją. Takt polega również na wyrafinowanym sposobie zachowania w obliczu gaf popełnianych przez innych ludzi.

Taktu możemy nabyć w wyniku obserwacji innych ludzi. Śledząc ich zachowanie i reakcje, wyrabiamy sobie coś w rodzaju  „kodeksu społecznego”. Można ją również sobie wypracować poprzez kontrolę swoich stanów emocjonalnych. Jeśli jesteśmy osobą wybuchową, często poprzez swój charakter zapominamy o zasadach dobrego wychowania.

Jakie zachowania uważacie za szczególnie nietaktowne? Podzielcie się swoimi zdaniem w tym względzie.

OCENA
2.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =