Ślub cywilny - formalności

Ślub    
ocena

Ślub cywilny zawarty w Urzędzie Stanu Cywilnego udzielony przez urzędnika państwowego stanowi ważne w świetle prawa zawarcie związku małżeńskiego. I choć obecnie wielu młodych ludzi korzysta z podpisanego w 1993 konkordatu, w wyniku którego ślub kościelny zyskuje również status ślubu cywilnego, nadal bardzo popularne są śluby cywilne.

Ślub cywilny - formalności

photoxpress.com

W pierwszej kolejności w terminie nie późniejszym niż 31 dni przed dniem planowanego ślubu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, w który para pragnie się pobrać, wypełnić pierwsze, wstępne dokumenty i uzyskać szczegółowe informacje o pozostałych formalnościach. Podczas pierwszej wizyty narzeczeni wypełniają pismo, w którym zapewniają o braku jakichkolwiek przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, następnie podejmują decyzję o tym, jakie nazwisko para będzie nosiła po ślubie oraz dokonują koniecznych opłat skarbowych w wysokości maksymalnie 80 zł.

Świadkami ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego mogą być dwie pełnoletnie osoby, zarówno dwie kobiety lub dwóch mężczyzn,  jednak najpopularniejsze są pary mieszane. Ich obecność  podczas pierwszej wizyty narzeczonych w Urzędzie Stanu Cywilnego nie jest konieczna. W zupełności wystarczy jeżeli zjawią się w urzędzie w dniu ślubu około 30 min. przez rozpoczęciem uroczystości. Powinni mieć ze sobą dowody tożsamości (najlepiej aby były to dowody osobiste) oraz obrączki.

Zawarcie ślubu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego związane jest z koniecznością zebrania i dostarczenia do urzędu odpowiednich dokumentów. Różnią się one znacząco od siebie w zależności od sytuacji, w której zawierany jest ślub oraz od stanu cywilnego obojga narzeczonych.    

Kawalerowie oraz panny powinni dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego dowód osobisty i skrócony odpis aktu urodzenia. Jest on dostępny do pobrania jedynie w urzędzie właściwym ze względu na miejsce urodzenia.

Osoby rozwiedzione poza dowodem osobistym oraz skróconym odpisem aktu urodzenia powinny dostarczyć do urzędu również odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

Jeśli jedno z narzeczonych lub oboje z nich są wdowcami, do USC należy dostarczyć podobnie jak w poprzednich przypadkach, dowód osobisty, skrócony odpis aktu urodzenia oraz skrócony odpis aktu zgonu poprzedniego małżonka.

Ponadto jeżeli jedno lub oboje narzeczonych nie osiągnęło jeszcze pełnoletności, do urzędu powinni oni dostarczyć odpis skrócony aktu urodzenia, pisemne zapewnienie o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie związku małżeńskiego oraz postanowienie sądu rodzinnego udzielającego pozwolenia na małżeństwo.

Jeżeli jedno z przyszłych małżonków jest obcokrajowcem do urzędu należy przynieść odpis aktu urodzenia z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego oraz zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez organ właściwy w kraju cudzoziemca lub postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.

UWAGA!

Jeśli para decyduje się na formę ślubu konkordatowego wszystkie niemal formalności związanych z zawarciem ślubu cywilnego przeniesione zostają na Kościół. Bowiem do zadań proboszcza parafii, w której zawarty został ślub należy przesłanie informacji o zawarciu związku małżeńskiego w Kościele do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =