Regulamin

1. Serwis Teczka.pl to strona internetowa stworzona i administrowana przez firmę NETSTEL Software Marcin Matusiak spółka jawna z siedzibą w Krakowie. W niniejszym regulaminie nazywana jest wymiennie serwisem, portalem, stroną lub Teczka.pl. Użytkownik to każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze strony Teczka.pl. Redakcja, administratorzy i twórcy to również pojęcia tożsame, odnoszące się do osób zarządzających Teczka.pl.


2. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu Teczka.pl, oraz warunki korzystania ze strony przez jej użytkowników. Uznajemy, że każda forma korzystania z naszej strony wiąże się z zaakceptowaniem zasad zawartych w tym regulaminie.


3.    Logotypy i nazwy własne będące własnością innych firm, są chronione prawem autorskim, ich publikowanie na stronach Teczka.pl służy wyłącznie celom identyfikacyjnym. Portal nie ponosi odpowiedzialności za użytkowników wykorzystujących je nielegalnie i za szkody przez nich wyrządzone.


4.    Wszelkie teksty oraz elementy identyfikacji graficznej serwisu, publikowane przez redakcję portalu są jej własnością. Ich  wykorzystanie bez zgody Teczka.pl jest zabronione. Redakcja dopuszcza możliwość publikacji zamieszczonych na stronie materiałów w celach informacyjnych, jednak z wyraźnym zaznaczeniem źródła/autora tekstu jako Teczka.pl.


5.    Redakcja serwisu Teczka.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.


6.    Redakcja Teczka.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości własnego serwisu.


7.    Administratorzy Teczka.pl zastrzegają sobie prawo by w każdej chwili móc zmodyfikować regulamin.