Cesja polisy ubezpieczeniowej na bank - co to jest?

Ubezpieczenia    
ocena
Gdy zdecydujemy się na wzięcie kredytu hipotecznego lub samochodowego, będziemy niejako zmuszeni do bliższego zapoznania się z terminem cesja ubezpieczenia.

Cesja polisy ubezpieczeniowej na bank - co to jest?

sxc.hu

Jest to dokument, który pozwala na przeniesienie praw do ubezpieczenia na bank, który nam udziela kredytu. Cesja stosowana jest głównie przy kredytach hipotecznych, ponieważ ubezpieczenie domu czy mieszkania od różnych zdarzeń losowych (np. od ognia czy powodzi) jest obowiązkowe.

Cesja działa w ten sposób, że ewentualne odszkodowanie ubezpieczyciel przekazuje bankowi. Jest to bardzo ważny dokument, ponieważ jeśli nie dostarczymy go na czas, bank może nam wypowiedzieć umowę kredytową.

Taka forma zabezpieczenia przez bank jest krytykowana przez klientów. W przypadku gdy nasza nieruchomość zostanie całkowicie zniszczona, bank zażąda od nas spłaty całego kredytu z odszkodowania. Niestety istnieje również ryzyko, że ubezpieczyciel stwierdzi, iż wartość zniszczonej nieruchomości jest mniejsza niż w momencie jej nabycia i wypłaci nam dużo mniejszą kwotę. Oznacza to, że możemy znaleźć się w sytuacji, gdzie będziemy bez domu czy mieszkania, ale zostaniemy z częścią niespłaconego kredytu. Jeśli nieruchomość nie zostanie całkowicie zniszczona, możemy starać się w banku o to, aby kwotę, jaką przelał mu ubezpieczyciel z tytułu odszkodowania, przekazał w celu wyremontowania domu lub mieszkania na nasze konto.

Aby dokonać zakupu polisy ubezpieczeniowej, należy udać się do towarzystwa ubezpieczeniowego i wypełnić wniosek na ubezpieczenie nieruchomości lub wypełnić takie podanie przez internet. Pamiętać należy również o podaniu dokładnego adresu banku, na który będzie dokonywana cesja.

Istotną rzeczą jest czas trwania cesji, ponieważ wygasa ona wraz z upływem okresu ubezpieczenia. Jeśli samoistnie wznowi nam się umowa ubezpieczenia, cesję należy ustanowić ponownie, ponieważ nie wznawia się ona automatycznie.

Podobnie wygląda sytuacja z kredytem samochodowym. Przy tego typu pożyczce banki stosują wiele zabezpieczeń, ale możemy być pewni, że cesja ubezpieczenia będzie zabezpieczeniem obowiązkowym. Kiedy zakupimy auto i zarejestrujemy go w urzędzie, musimy udać do ubezpieczyciela, wykupić ubezpieczenie Autcasco i ustanowić cesję.

Oznacza to, tak jak i w przypadku kredytu hipotecznego, że pieniądze z odszkodowania z tytułu np. kradzieży czy zniszczenia samochodu na skutek wypadku, będą przelane na konto banku.

UWAGA!
Raty kredytu samochodowego warto spłacać regularnie, ponieważ w gdy nasz samochód ulegnie uszkodzeniu na skutek wypadku, możemy wnioskować do banku o przekazanie kwoty z odszkodowania na niezbędne naprawy. Jeśli nasza historia kredytowa w banku, który udzielił nam kredytu, jest bez zarzutu, to nie powinniśmy mieć problemu ze zwrotem środków z odszkodowania na nasze konto.

Dokonywaliście kiedyś cesji ubezpieczenia na bank? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =