Co to jest polisa odpisowa?

Ubezpieczenia    
ocena

Polisa odpisowa to odmiana polisy generalnej. Jednym ubezpieczeniem obejmuje się wszystkie lub niektóre rodzaje ładunków, które ubezpieczający otrzymał w czasie jego trwania. Polisę można stosować do przesyłek, które mają jednorodny charakter. Jest stosowana przy ubezpieczeniach ładunku w transporcie lub odpowiedzialności cywilnej przewoźnika.

Co to jest polisa odpisowa?

photoxpress.com

Polisa odpisowa jest rodzajem polisy generalnej. Jej specyfika polega na tym, że w wyniku zawartej umowy ubezpieczyciel wystawia polisę na większą sumę ubezpieczenia. Ubezpieczający zgłasza na bieżąco kolejne przesyłki, o które kolejno zmniejsza się suma polisy. Po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia polisy zawierana jest następna umowa. Ten rodzaj ubezpieczenia hurtowego charakteryzuje się z góry deklarowaną wartością oraz z góry opłaconą składką. Potwierdzeniem wykupienia polisy generalnej jest certyfikat asekuracyjny lub nota pokrycia.

Polisa odpisowa chroni towary, które znajdują się w międzynarodowym obrocie handlowym. Chodzi o to, aby uniknąć różnego rodzaju ryzyka, na które narażone są obie strony transakcji. Ubezpieczenie to chroni towar przed zniszczeniem czy jego uszkodzeniem.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =