Co to jest ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenia    
ocena

Ubezpieczenie NNW to polisa chroniąca przed skutkami następstw nieszczęśliwych wypadków. Towarzyszy często polisom turystycznym czy ubezpieczeniom samochodowym.

Co to jest ubezpieczenie NNW?

photoxpress.com

NNW obejmuje ubezpieczeniem zdrowie, a również życie osoby ubiezpieczonej, jest zatem ubezpieczeniem osobowym. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie to nie jest ubezpieczeniem na życie. Choć jest ubezpieczeniem osobowym, jego konstrukcja przypomina bardziej polisy majątkowe.

Zakres ubezpieczenia

NNW ubezpiecza skutki takich zdarzeń jak:

- stały uszczerbek na zdrowiu osoby ubezpieczonej (całkowity lub procentowy);

- śmierć ubezpieczonego.

Często, za dodatkową opłatą można wykupić polisę obejmującą świadczenie z tytułu nieszczęśliwego wypadku, którego przyczyną był zawał, paraliż, udar mózgu, a spowodował uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Zazwyczaj wchodzi w skład całych pakietów ubezpieczeń, choć występuje również osobno (na przykład jako ubezpieczenie NNW dzieci w wieku szkolnym).

Warto pamiętać

Przeglądając ofert Towarzystw Ubezpieczeniowych, warto zwrócić uwagę na to, czy polisa ubejmuje ubezpieczeniem wypadki, które miały miejsce poza terytorium Polski, czy tylko na terenie kraju. Zapis na tem temat powinien  znajdować się w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

Nie można wybierać ubezpieczenia ze względu na jego niski koszt. Należy bowiem pamiętać, że im wyższa  suma ubezpieczenia, tym więcej pieniędzy otrzymamy w razie nieszczęśliwego wypadku.

Wybierając ubezpieczenie NWW trzeba również rozważyć, czy chcemy wykupić samo NWW czy też polisę w pakiecie i od skutkó jakich zdarzeń chcielibyśmy się dokładnie ubezpieczyć.

Jednak przede wszystkim należy dokładnie czytać OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Bez ich znajomości możemy się zdziwić, kiedy Ubezpieczyciel uchyli się od wypłaty odszkodowania, ponieważ okaże się, że nasze ubezpieczenie nie obejmuje następstw danego wypadku.

Posiadacie ubezpieczenie NNW? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =