Ile można dorobić do renty w 2011?

Ubezpieczenia    
ocena

Osoby będące na rencie i chcące dorabiać muszą uważać na swoje limity zarobków, ponieważ ich przekroczenie wiąże się z obcięciem lub nawet zawieszeniem wypłaty świadczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Pierwszą grupą rencistów, która może jednocześnie pobierać świadczenie i pracować są osoby będące na rencie z tytułu niezdolności do pracy. Bardzo ważną rzeczą jest, aby wykonywane zajęcie było adekwatne do stanu zdrowia, ponieważ rodzaj pracy może mieć znaczący wpływ na decyzję organu wydającego decyzję o przedłużeniu okresu niezdolności do pracy.

Aby rencista mógł otrzymywać maksymalną wysokość świadczenia, jego dochody nie mogą przekroczyć kwoty przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli ta kwota zostanie przekroczona, wysokość renty zostanie zmniejszona, natomiast przekroczenie kwoty 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będzie równoznaczne z zawieszeniem wypłaty świadczenia. Warto podkreślić, iż obecnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie (II kwartał 2011 r.) wynosi 3366,11 zł. Podobne limity dochodów obejmują osoby pobierające rentę rodzinną

Niezwykle istotną rzeczą jest poinformowanie ZUS o osiąganych przez nas dochodach. Jeżeli tego nie zrobimy Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie cały czas wypłacał nam najwyższą możliwą rentę, ale gdy instytucja ta zorientuje się, że zatailiśmy swoje dodatkowe dochody, mogą czekać nas bardzo poważne konsekwencje. Powiadomienie ZUS następuje w formie pisemnego oświadczenia.

W trudniejszej sytuacji są osoby pobierające rentę socjalną, którzy obecnie mogą zarabiać tylko 30% średniej krajowej. Przekroczenie tej kwoty jest równoznaczne z zawieszeniem wypłaty świadczenia. Dla pobierających ten rodzaj renty pojawiło się jednak światełko w tunelu, ponieważ 30 sierpnia bieżącego roku sejm przyjął nowelizację ustawy, dzięki której osoby będące na rencie socjalnej mogą dorobić do świadczenia 70% procent przeciętnego wynagrodzenia. Przekroczenie tej kwoty będzie oznaczało zawieszenie wypłaty świadczenia.

UWAGA!

Uchwalone przez sejm przepisy mają wejść w życie dnia 1 stycznia 2012 r., co oznacza iż jeszcze do końca tego roku ta grupa rencistów chcą podjąć pracę zarobkową, wciąż będzie musiała pilnować limitu 30% średniej pensji w Polsce.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 5 =