Indeksacja składki ubezpieczeniowej - co to?

Ubezpieczenia    
ocena

Indeksacja składki ubezpieczeniowej oznacza podniesienie jej wysokości, z równoczesnym podniesieniem sumy ubezpieczenia. Jeśli płacimy regularnie jakiekolwiek składki ubezpieczeniowe, możemy spodziewać się propozycji indeksacji od towarzystwa ubezpieczeniowego. Wysokość składki i sumy ubezpieczenia jest podwyższania o wskaźnik inflacji.

Firmy ubezpieczeniowe oferują indeksację w każdą rocznicę polisy.  Jeśli przystaniemy na propozycję ubezpieczyciela otrzymamy nową polisę, w której będzie zawarta zmiana. Nowa składka i suma ubezpieczenia będzie obowiązywać od dnia rocznicy polisy, pod warunkiem wpłaty przez nas, podniesionej wskutek indeksacji, składki.

Indeksacja składki nie jest jednak obowiązkowa. Jeśli nie zaakceptujemy propozycji ubezpieczyciela i odmówimy indeksacji składki ubezpieczeniowej, będzie to oznaczało jednoczesną rezygnację z indeksacji sumy ubezpieczenia. Jeśli wybierzemy tylko indeksację składki, a zrezygnujemy z indeksacji sumy, musimy liczyć się utratą prawa do indeksacji sumy ubezpieczenia w następnych latach. Całkowita rezygnacja z indeksacji również wiąże się z utratą do niej praw w następnych latach (ilość lat uzależniona jest od umowy, którą zawarliśmy z firmą ubezpieczeniową).

Warto pamiętać, iż o odmowie indeksacji składki musimy powiadomić ubezpieczyciela, najlepiej na miesiąc przed rocznicą polisy ubezpieczeniowej. Jeśli tego nie uczynimy, towarzystwo ubezpieczeniowe może podnieść nam składkę automatycznie.

Należy również pamiętać o tym, iż nie wszystkie umowy zawarte z ubezpieczycielem dają nam możliwość odmowy indeksacji. Dlatego jeśli zdecydujemy się na zawarcie umowy z ubezpieczycielem, a nie chcemy w każdym kolejnym roku płacić większej składki, musimy dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia, przed zawarciem umowy.

UWAGA!

Indeksacja ubezpieczenie z jednej strony jest korzystna dla klientów, ponieważ chroni nas przed utratą realnej wartości pieniądza. Z drugiej strony nie każdego z nas stać na coroczne dopłacanie do polisy, dlatego decyzję o podpisaniu umowy z ubezpieczycielem należy dokładnie przemyśleć.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =