Jak ubezpieczyć dom w budowie?

Ubezpieczenia    
ocena

Budowa domu to poważna inwestycja. Warto pomyśleć przy niej o polisie, która pozwoli na zminimalizowanie strat, w sytuacji nieprzewidzianiego wypadku związanego z kradzieżą lub uszkodzeniem maszyn budowlanych czy samej nieruchomości.

Jak ubezpieczyć dom w budowie?

photoxpress.com

Dom w fazie budowy narażony jest nie tylko na atmosferyczne czynniki zewnętrzne, ale również na uszkodzenia wynikłe z dewastacji, czy też kradzieży. Ubezpieczenie budowy jest szczególnie ważne, ponieważ właściciele nie zawsze mają czas czy też mozliwość doglądać stanu budowy na bieżąco. Dlatego też towarzystwa ubezpieczeniowe proponują polisę obejmującą ubezpieczenie domu od konsekwencji finansowych powstałych w zarówno w wyniku kradzieży jak i działania czynników atmosferycznych.

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych proponuje specjalną polisę obejmującą dom w budowie (np Compensa czy Hestia). Inne udostępniają taką opcję w ramach standardowych ubezpieczeń mieszkań czy domów.

Co można ubezpieczyć?

Od szkód wyrządzonych przez warunki pogodowe lub kradzież można ubezpieczyć same fundamenty, a również przedmioty, które znajdują się na terenie budowy i mienie znajdujące się wewnątrz budynku. Podstawowe ubezpieczenie poszerzyć można o NWW - czyli polisę na życie, ubezpieczające klienta na wypadek śmierci bądź odniesienia urazów (utrata zdrowia) na terenie budowy.

O czym trzeba pamiętać?

Ubezpieczyciele wymagają zazwyczaj zabezpieczeń nieruchomości, takich samych jak w przypadku powstałych już budynków lub mieszkań. Warto pamiętać również o tym, że suma ubezpieczenia określana jest zazwyczaj na podstawie wartości odtworzeniowej. Wartość odtworzeniowa ustalana jest na podstawie kosztów remontu lub budowy z zastosowaniem dotychczasowych technologii, konstrukcji, wymiarów i materiałów.

Przy wyborze polisy należy skupić się przede wszystkim na tym, jaki jest faktyczny zakres ubezpieczenia. Przykładowo Alianz pokrywa koszty uszkodzeń spowodowanych przez warunki atmosferyczne, ale również odpowiada za powstałe w związku z wystąpieniem szkody koszty akcji ratunkowej, uprzątnięcia terenu po szkodzie, transportu i składowania. Z kolei polisa w Warcie umożliwia poszerzenie zakresu polisy i o ryzyko kradzieży z włamaniem (dotyczące także ruchomości znajdujących się w budynku), po uzyskaniu zgody na użytkowanie.

Przed podpisaniem polisy należy zwrócić szczególną uwagę na sytuacje, w których ubezpieczyciel może odrzucić nasze roszczenie o odszkodowanie. Zazwyczaj jest to możliwe, jeśli dojdzie do błędy budowniczych, czy też błędu w projekcie czy szkicach architektonicznych.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =