Jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski?

Ubezpieczenia    
ocena
W każdym zawodzie istotne jest unikanie pomyłek, szczególnego znaczenia nabiera ono jednak w przypadku lekarzy, gdyż ceną błędu lekarskiego może być nawet ludzkie życie. Niestety takie błędy zdarzają się, a znajomość przez pacjentów praw w przypadku dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynienia jest nadal niewielka. Począwszy od 1 stycznia 2012 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące odszkodowań i zadośćuczynienia za błędy medyczne. Jak w świetle obecnych przepisów można dochodzić odszkodowania za błędy lekarskie?

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski?

sxc.hu

Nowe przepisy a dochodzenie odszkodowania za błędy lekarskie

Z początkiem 2012 roku weszła w życie Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zgodnie z ustawą, o rekompensatę finansową za złe leczenie w szpitalu może ubiegać się każdy przed specjalnie powołaną przez Urząd Wojewódzki komisją. Jeżeli członkowie komisji uznają, że doszło do zdarzenia medycznego z powodu działania niezgodnego z wiedzą medyczną, pacjent otrzyma od ubezpieczyciela stosowne odszkodowanie. Komisja rozpatruje sprawę przez 4 miesiące.

Co zmieni funkcjonowanie komisji powoływanej przez Urząd Wojewódzki?

Powołanie komisji miało na celu uproszczenie procedury uzyskiwania odszkodowania. Nie będzie już bowiem konieczne kierowanie sprawy do sądu, szybciej i sprawniej będzie można sprawę rozwiązać przed komisją. Pierwsze dwa zgłoszone w 2012 r. w PZU (bo tylko to towarzystwo ubezpiecza szpitale od roszczeń pacjentów) wnioski zostały odrzucone. Powodem odrzucenia wniosków było niewystąpienie zdefiniowanego w ustawie zdarzenia medycznego.

Jak udowodnić błąd lekarza?

Aby uzyskać odszkodowanie, należy wykazać, że miało miejsce zdarzenie medyczne, które ustawa definiuje jako następstwo niezgodnej z aktualną wiedzą medyczną diagnozy, leczenia (zawiera się w tym także zabieg operacyjny), zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Jakie jest Wasze doświadczenie w tym temacie? Czy staraliście się o uzyskanie takiego odszkodowania? Komentujcie!

Źródło:
1. Długa droga po odszkodowanie za błąd medyczny, gazetaprawna.pl, dostępny w internecie: serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/604732,dluga_droga_po_odszkodowanie_za_blad_medyczny.html.
2. Monika Brzozowska, Kiedy przysługuje odszkodowanie z tytułu błędu lekarskiego?, wieszjak.pl, dostępny w internecie: prawa-pacjenta.wieszjak.pl/pacjent-w-sadzie/269099,Kiedy-przysluguje-odszkodowanie-z-tytulu-bledu-lekarskiego.html.
3. Odszkodowania za błędy medyczne: nowe przepisy, opieka.senior.pl, dostępny w internecie: www.opieka.senior.pl/85,0,Odszkodowania-za-bledy-medyczne-nowe-przepisy,12803.html.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =