Jakie dokumenty są potrzebne do wykupienia OC?

Ubezpieczenia    
ocena

Zakupiony w Polsce samochód, zgodnie z prawem, musi zostać ubezpieczony. Według art. 23 ust. 1 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi wykupić ubezpieczenie OC.

Jakie dokumenty są potrzebne do wykupienia OC?

photoxpress.com

OC to polisa, zawierana na rok, która zazwyczaj jest automatycznie przedłużana przez towarzystwa ubiezpieczeniowe. W przypadku chęci zmiany ubezpieczyciela, należy to zrobić w wyznaczonym terminie.

Zakres OC

Polisa OC pokrywa koszty powypadkowe poszkodowanych. Celem OC jest ochrona wszystkich poszkodowanych w kolizji lub wypadku drogowym, zarówno koszty leczenia, jak i koszt naprawy uszkodzonego samochodu. Niestety, OC nie pokrywa strat ubezpieczającego, dlatego nie można liczyć na odszkodowanie nawet jeśli nasz pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu. Ochronie ubezpieczającego służy polisa AC. Przy wykupie OC warto rozważyć również wykupienie i tego ubezpieczenia, które obejmuje również kradzież.

Dokumenty do OC

Jeśli auto zarejestrowane jest na osobę ubezpieczającą, do zakupu polisy OC będzie potrzebne:

- dowód rejestracyjny auta;

- prawo jazdy;

- informacji z wcześniejszej polisy o zniżkach.

Jesli osoba ubezpieczająca nie zdażyła wcześniej zarejestrować samochodu na siebie, do wykupienia polisy będzie potrzebne:

- dowód rejestracyjny poprzedniego właściciela;

- umowa kupna-sprzedaży pojazdu;

- zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel może również poprosić o zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia (o zniżkach). Zdarza się tak często, jeśli zmieniamy towarzystwo ubezpieczeniowe.

WAŻNE!

Należy pamiętać, że jeżdżąc samochodem musimy, pod groźbą kary, posiadać przy sobie dokument OC pojazdu. Nie można poruszać się pojazdem, który nie jest ubezpieczony. Jeśli - nawet przypadkowo - nie będziemy mieli przy sobie ważnego OC podczas kontroli, otrzymamy mandat, samochód może zostać odholowany na policyjny parking, za które będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =