Jakie formalności należy załatwić po urodzeniu dziecka?

Ubezpieczenia    
ocena
Urodzenie dziecka nakłada na rodziców obowiązek załatwienia szeregu formalności. Jedną z takich spraw jest zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. Jakie inne sprawy urzędowe trzeba załatwić po urodzeniu dziecka? W jaki sposób można ubezpieczyć dziecko po urodzeniu? Kiedy trzeba to zrobić? Odpowiadamy na pytania dotyczące formalności urzędowych i ubezpieczenia dziecka.

Jakie formalności należy załatwić po urodzeniu dziecka?

sxc.hu

Formalności po urodzeniu dziecka:
- zgłoszenie narodzin dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego, na tej podstawie przyznawany jest numer PESEL;
- zameldowanie dziecka;
- zgłoszenie w przychodni i wybór lekarza;
- zgłoszenie do ZUS-u (jeden z pracujących rodziców zgłasza w miejscu pracy);
- odebranie pieniędzy z ubezpieczenia, jeżeli dana firma ubezpieczeniowa oferuje jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

Osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu (są nimi m.in. zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę) są zobowiązani zgłosić do ubezpieczenia swoich członków rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Zakład pracy ubezpieczonego zgłasza dziecko do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego po złożeniu oświadczenia woli pracownika. Należy to uczynić niezwłocznie.

Za członków rodziny uznaje się:

- dziecko własne;
- dziecko małżonka;
- dziecko przysposobione;
- wnuka;
- dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę;
- dziecko obce w ramach rodziny zastępczej;
- małżonka;
- wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Za członków rodziny uznaje się dzieci, które nie ukończyły 18 lat, a jeżeli kontynuują kształcenie – do ukończenia 26 lat. Członkiem rodziny bez ograniczenia wieku są osoby o orzeczonym znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym, traktowanym na równi.

Jakie formularze są niezbędne?

Do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka po urodzeniu konieczne są dokumenty:
- ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego;
- ZUS ZCZA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego.

Formularz można pobrać ze strony internetowej.

Czy napotkaliście jakieś problemy przy formalnościach związanych z urodzeniem dziecka? Opowiedzcie o swoich doświadczeniach.

Źródło:
1. Formalności po urodzeniu dziecka, forum.styl.fm, dostępny w Internecie: forum.styl.fm/formalnosci-po-urodzeniu-dziecka.t72770.html.
2. Monika Moryń, Formalności związane z narodzeniem dziecka, planujemydziecko.pl, dostępny w Internecie: www.planujemydziecko.pl/index.php/Porod/Formalnosci-zwiazane-z-narodzeniem-dziecka.
3. Ubezpieczenie zdrowotne dziecka, dzieckowpodrozy.pl, dostępny w Internecie: www.dzieckowpodrozy.pl/ubezpieczenie-zdrowotne-dziecka-przy-rodzicu-pracowniku-ubezpieczenie-dziecka-po-urodzeniu/

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 4 =