Jakie świadczenia przysługują rolnikom z ubezpieczenia emerytalno-rentowego?

Ubezpieczenia    
ocena

Rolnikom płacącym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe przysługuje emerytura rolnicza, renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy, renta rolnicza szkoleniowa, renta rodzinna, dodatki do emerytur i rent oraz zasiłek pogrzebowy.

Jakie świadczenia przysługują rolnikom z ubezpieczenia emerytalno-rentowego?

photoxpress.com

Ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy podlegają rolnicy, których gospodarstwo obejmuje obszar powyżej 1 hektara, domownicy rolników, osoby pobierające rentę strukturalną, która współfinansowana jest ze środków unijnych oraz małżonkowie osoby pobierającej rentę strukturalną ze środków unijnych.

Składając odpowiedni wniosek ubezpieczeniem emerytalno-rentowym można również objąć innego rolnika (lub domownika), podlegającemu ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu, osobę, która podlegała już ubezpieczeniu jako rolnik, ale zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej, nie uzyskując jednocześnie prawa do emerytury (okres trwania ubezpieczenia emerytalno-rentowego w tym wypadku musiał trwać co najmniej 12 lat i 6 miesięcy) oraz osobę będącą na rencie rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.

Osoby, które podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu, posiadające prawo do emerytury lub renty albo mają prawo do pobierania świadczeń z ubezpieczeń społecznych, nie mogą starać się o świadczenia przysługujące z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolników.

UWAGA!

Miesięczna składka za każdego ubezpieczonego wynosi 10% emerytury pomostowej.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =