Kiedy nie przysługuje zasiłek chorobowy?

Ubezpieczenia    
ocena

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem, które przysługuje osobie ubezpieczonej niezdolnej do pracy. Nie wszyscy jednak takie świadczenie otrzymają.

Kiedy nie przysługuje zasiłek chorobowy?

sxc.hu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaci nam zasiłku chorobowego za okres urlopu wychowawczego i bezpłatnego, w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary więzienia, za cały okres niezdolności do pracy jeśli powstała ona na skutek umyślnego przestępstwa, za okres pięciu pierwszych dni, jeśli nasza niezdolność do pracy spowodowana jest nadużyciem alkoholu.

Jeżeli pracownik w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim, wykonywał dodatkową pracę zarobkową lub wykorzystał L4 niezgodnie z jego celem, a uległ w tym czasie wypadkowi, również nie otrzyma zasiłku.

Świadczenie chorobowe za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego nie zostanie wypłacone również osobom, które posiadają ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, kontynuują działalność zarobkową lub podjęły ją (w tym wypadku działalność musi stanowić tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym), mają prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych i zasiłku przedemerytalnego albo po prostu nie nabyły prawa do otrzymania zasiłku chorobowego, ponieważ nie miały przepracowanego odpowiedniego okresu oczekiwania.

Zasiłek chorobowy nie przysługuje również osobom, które spowodowały wypadek na skutek rażącego zaniedbania przepisów dotyczących zdrowia i życia, przyczyniły się do wypadku celowo lub spowodowały go będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Świadczenie nie zostanie również wypłacone jeżeli ubezpieczony odmówi poddania się badaniu na obecność alkoholu czy narkotyków albo swoim zachowaniem uniemożliwi przeprowadzenie badania.

Czy spotkaliście się kiedyś z odmową przyznania zasiłku chorobowego? Jak swoją decyzję argumentował ZUS?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =