Kogo i co warto ubezpieczyć?

Ubezpieczenia    
ocena

Od kilku lat obserwować możemy niezwykle dynamiczny rozwój rynku ubezpieczeń w Polsce. Powstaje coraz więcej firm ubezpieczeniowych, oferujących wiele nowych produktów ubezpieczeniowych. Za generalną istotę ubezpieczeń należy uznać gromadzenie środków finansowych, których zadaniem jest łagodzenie w przyszłości możliwych skutków nieszczęśliwych wypadków. Dlatego też ubezpieczyć można niemalże wszystko - nie tylko samochód, dom czy mieszkanie, ale także komputer, telefon komórkowy, laptop, a nawet zwierzęta domowe czy określone części naszego ciała.

Kogo i co warto ubezpieczyć?

sxc.hu

Najważniejszymi aktami prawnymi, regulującymi problematykę ubezpieczeń w Polsce, są: ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.), ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 nr 124 poz. 1152, z późn. zm.) oraz kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Zastanawiając się nad pytaniem „co warto ubezpieczyć?” warto nadmienić, że ubezpieczenia - oprócz dwóch zasadniczych rodzajów ubezpieczeń, czyli osobowych i majątkowych - dzielone są na ubezpieczenia obligatoryjne, czyli obowiązkowe oraz ubezpieczenia fakultatywne, czyli nieobowiązkowe (dobrowolne). Przykładowo - będąc posiadaczem samochodu osobowego mamy obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC komunikacyjne), natomiast płacenie ubezpieczenia autocasco (AC) jest dobrowolne i tylko od nas zależy, jaką decyzję podejmiemy w tym zakresie. Podobna sytuacja występuje w przypadku ubezpieczeń majątku - niektóre ubezpieczenia są ubezpieczeniami dobrowolnymi (np. ubezpieczenie domu czy mieszkania), natomiast niektóre - obowiązkowe (np. ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, pozwalające zabezpieczyć składniki majątku na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź czy gradobicie).

O zasadności zawierania umów ubezpieczeniowych najlepiej może zadecydować właściwie tylko posiadacz lub użytkownik danego składnika majątku. Istnieje bowiem wiele przesłanek podejmowania decyzji o ubezpieczeniu majątkowym lub osobowym. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy: przewidywane ryzyko, wartość majątku będącą w posiadaniu jej właściciela, jak również charakter prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach ubezpieczeń majątkowych warto ubezpieczać przede wszystkim mieszkania, domy (a także domy w budowie), domki letniskowe, wartościowe ruchomości domowe (czyli wyposażenie domu lub mieszkania), biżuterię, dzieła sztuki, łodzie, jachty oraz wartościowe, często kradzione samochody luksusowych marek. Przedsiębiorcom warto polecić ubezpieczenie hal produkcyjnych i magazynów, maszyn i urządzeń, jak również surowców i materiałów, natomiast rolnikom - produkty rolne i zwierzęta hodowlane.

Natomiast ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są bardzo ważnym elementem zabezpieczenia się przed ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej w pewnych szczególnie narażonych na ryzyko wystąpienia szkody grup zawodowych, takich jak: komornicy, notariusze, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, rzeczoznawcy majątkowi czy inżynierowie budownictwa, jak również organizatorzy imprez masowych, organizatorzy turystyki i pośrednicy turystyczni.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =