Na czym polega ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenia    
ocena
Ubezpieczenia na życie cieszą się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem na rynku ubezpieczeń w Polsce. Wiele osób dba bowiem o to, aby po ich śmierci bliscy mieli zabezpieczoną sytuację finansową. W ramach ubezpieczenia na życie możliwe jest dokupienie dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci bliskich osób.

Na czym polega ubezpieczenie na życie?

sxc.hu

Czym jest ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie należy do majątkowych ubezpieczeń prywatnych. Oferta ubezpieczenia kierowana jest najczęściej do osób między 13 a 65 lub 69 rokiem życia. Wygaśnięcie umowy ubezpieczenia na życie powoduje nabycie prawa do wypłaty środków zgromadzonych na koncie, która może być jednorazowa lub ratalna – gdy suma ubezpieczenia wypłacana jest w częściach w określonych odstępach czasowych. Ubezpieczenie na życie najczęściej przybiera formę materialnego zabezpieczenia członków rodziny na wypadek śmierci ubezpieczonego.

Na czym polega ubezpieczenie od śmierci bliskich?

W przypadku tego ubezpieczenia przedmiotem ubezpieczenia jest życie współubezpieczonego, którym może być:
- rodzic ubezpieczonego albo ojczym lub macocha ubezpieczonego, jeżeli nie żyje ojciec lub matka ubezpieczonego;
- rodzic aktualnego małżonka ubezpieczonego albo ojczym lub macocha małżonka ubezpieczonego, jeżeli nie żyje ojciec lub matka małżonka ubezpieczonego.

W przypadku śmierci współubezpieczonego wypłacane jest dodatkowe świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu śmierci współubezpieczonego.

Co jest istotne w przypadku ubezpieczeń na życie?

Kancelaria odszkodowawcza Votum dokonała analiz, na podstawie których ustalono, że obecnie, w związku z tym, że nie jest konieczne udowadnianie pogorszenia sytuacji materialnej, na odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby może liczyć więcej osób. Mimo to wskazuje się, że odszkodowania są stosunkowo niskie i wynoszą od pięciu do trzydziestu tysięcy złotych. Wybierając ubezpieczenie na życie warto zatem zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia i zakres ochrony ubezpieczeniowej. Bardzo ważne jest uważne zapoznanie się z warunkami umowy, które niejednokrotnie stanowią dużo ważniejsze kryterium wyboru odpowiedniego ubezpieczenia niż wysokość składki ubezpieczeniowej.

Czy ubezpieczacie bliskich na wypadek swojej śmierci? Jakie są wasze przemyślenia?

Źródło:
1. Marcin Jaworski, Przeciętna wypłata za śmierć bliskiego wynosi 33 tys. zł, forsal.pl, dostępny w Internecie: forsal.pl/artykuly/355310,przecietna_wyplata_za_smierc_bliskiego_wynosi_33_tys_zl.html.
2. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego, pzu.pl, dostępny w Internecie: www.pzu.pl/produkty/dodatkowe-grupowe-ubezpieczenie-na-wypadek-smierci-rodzica-ubezpieczonego-oraz-rodzica-malzonka-ubezpieczonego.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =