Odszkodowanie za kolizję drogową - informacje

Ubezpieczenia    
ocena

Pod pojęciem kolizji drogowej kryje się wypadek drogowy, w którym nie ma ofiar. W sytuacji zaistnienia takiego wydarzenia należy zachować się w sposób, który został określony w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”. Kierowca, który uczestniczył w kolizji może starać się o odszkodowanie.

Odszkodowanie za kolizję drogową - informacje

photoxpress.com

Gdy doszło do kolizji, to w najpierw należy zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników ruchu. Nie wolno go również tamować. Uczestnicy kolizji zobowiązani są do podania swoich danych personalnych, danych właściciela lub posiadacza pojazdu.

Oprócz tego, należy przekazać informacje dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Warto wiedzieć, że jeśli poszkodowany chce uzyskać odszkodowanie, to po jego stronie leży udowodnienie swojego roszczenia.

Polskie przepisy nie przewidują wzywania policji, jeżeli w wyniku kolizji nie ma ofiar. Podobnie powinien postąpić kierowca, gdy sprawca wypadku jest trzeźwy, poza tym posiada ważne prawo jazdy oraz aktualne ubezpieczenie OC. Jeżeli sprawca kolizji przyznaje się do winy, powinien wypełnić oświadczenie. Muszą się w nim znaleźć następujące informacje: dane sprawcy dotyczące prawa jazdy (kategoria, nr prawa jazdy i nazwa wystawcy), zakładu ubezpieczeniowego (nazwa firmy ubezpieczającej, nr polisy oraz okres jej zawarcia oraz okoliczności kolizji (miejsce kolizji, data, godzina, przyczyna kolizji, dane sprawcy). W przypadku, gdy sprawca nie chce przyznać się do winy, wezwanie policji staje się koniecznością.

Poszkodowany powinien także zadbać o przygotowanie dokumentacji fotograficznej kolizji. Następnie należy złożyć wniosek do ubezpieczyciela sprawcy o wycenę szkody. W obecności starającego się o odszkodowanie wykonywane są oględziny uszkodzonego samochodu. Potem pozostaje jedynie czekać na decyzję ubezpieczyciela.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =