Renta rehabilitacyjna - komu przysługuje?

Ubezpieczenia    
ocena

Świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane ubezpieczonym osobom, które po okresie pobieranie zasiłku chorobowego wciąż nie posiadają zdolności do pracy, a dalsze leczenie rokuje na ponowne odzyskanie zdolności do pracy. Pieniądze z tytułu świadczenia rehabilitacyjnego można otrzymywać nie dłużej niż 1 rok.

Świadczenie z ubezpieczenia chorobowego mogą otrzymywać pracownicy, osoby, które wykonują pracę nakładczą, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, więźniowie wykonujący odpłatnie pracę, zatrudnieni na umowę agencyjną lub umowę – zlecenia, przedsiębiorcy, duchowni oraz odbywający służbę zastępczą.

Tej samej grupie oraz osobom, które pobierają stypendia sportowe lub stypendia w okresie odbywania stażu, szkoleń lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz funkcjonariuszom służby celnej, należy się również świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego (z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w pracy lub chorobą zawodową).

Świadczenie nie zostanie wypłacone za okres urlopu wychowawczego i bezpłatnego, w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary więzienia, jeśli nasza niezdolność do pracy spowodowana jest nadużyciem alkoholu. Jeżeli pracownik w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim wykonywał dodatkową pracę zarobkową lub wykorzystał L4 niezgodnie z jego celem, a uległ w tym czasie wypadkowi, również nie otrzyma zasiłku.

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje również osobom, które podjęły lub kontynuują działalność zarobkową, spowodowały wypadek na skutek rażącego zaniedbania przepisów dotyczących zdrowia i życia, przyczyniły się do wypadku celowo lub spowodowały go będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Świadczenie nie zostanie również wypłacone jeżeli ubezpieczony odmówi poddania się badaniu na obecność alkoholu czy narkotyków albo swoim zachowaniem uniemożliwi przeprowadzenie badania.

UWAGA!

Świadczenie rehabilitacyjne wypłacane jest w wysokości 90% wynagrodzenia, które stanowiło podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za pierwsze 90 dni pobierania tego świadczenia. Jeżeli zdarzy się iż niezdolność powstała w okresie ciąży lub spowodowana była wypadkiem w pracy lub chorobową zawodową świadczenie rehabilitacyjne wypłacane jest w wysokości 100% wynagrodzenia. W pozostałych przypadkach wysokość świadczenia wynosi 75%.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =