Renta specjalna - komu przysługuje?

Ubezpieczenia    
ocena

Renty specjalne są świadczeniami przyznawanymi w szczególnym trybie, osobom będącym w bardzo trudnej sytuacji życiowej i nie mających uprawnień do otrzymania innego rodzaju rent. Osobą, która przyznaje takie świadczenie jest prezes ZUS.

Otrzymanie renty specjalnej nie jest jednak sprawą prostą, ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych określił warunki, jakie trzeba spełnić aby starać się o taką pomoc.

Przede wszystkim należy opłacać składki na ubezpieczenie społeczne, podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu (za wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników) albo być członkiem rodziny pozostałym po ubezpieczonym (innymi słowy należy spełniać warunki do pobierania renty rodzinnej).

Kolejnym warunkiem jest wystąpienie szczególnych zdarzeń, takich jak brak możliwości podjęcia aktywności zawodowej oraz niemożność przezwyciężenia ich skutków. Ważne, aby były to zdarzenia, które nie powstałe z winy wnioskującego.

Osoba starająca się o wniosek o rentę specjalną musi mieć orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy lub być w odpowiednim wieku (nieletni lub osoba będąca w wieku emerytalnym). Bardzo ważnym warunkiem otrzymania tego rodzaju świadczenia jest brak niezbędnych środków utrzymania, jednak sam ten warunek nie wystarczy, gdyż na jego podstawie można ubiegać się o rentę socjalną.

UWAGA!

O rentę specjalną można również starać się u premiera RP. Zgodnie z ustawą posiada on w szczególnie uzasadnionych przypadkach prawo do przyznania takiego świadczenia. W tej sytuacji również należy zgłosić odpowiedni wniosek, który trzeba udokumentować. Możliwość przyznania takiej renty przez premiera nie obliguje go jednak do pozytywnego rozpatrzenia każdego wniosku. Ten rodzaj świadczenia premier wypłaca według własnego uznania.

Czy informacje dotyczące przyznawania renty specjalnej są dla Was pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =