Solvency - co to?

Ubezpieczenia    
ocena

Solvency jest dyrektywą, której zadaniem jest modernizacja europejskich regulacji dotyczących zarządzania marginesem wypłacalności w zakładach ubezpieczeń i reasekuracji.

Dyrektywa ta ma chronić beneficjentów przed niewypłacalnością któregoś z ubezpieczycieli i konsekwencjami strat, których firmy ubezpieczeniowe nie będą w stanie pokryć.

Decyzja o wprowadzeniu Solvency II jest jest związana z dostosowaniem się do rozwoju rynków finansowych, ściślej mówiąc z pojawieniem się nowych produktów ubezpieczeniowych o różnych elementach ryzyka, nowych instrumentów finansowych oraz do rozwoju technik zarządzających ryzykiem. Zadaniem Solvency jest również skupienie się nad koncentracją szeroko pojętego biznesu wokół międzynarodowych grup kapitałowych, co pozwoli na wprowadzenie zmian w zarządzaniu ryzykiem i kapitałem. Wprowadzenie tej dyrektywy jest również odpowiedzią na tendencje globalizacyjne w ramach Wspólnoty Europejskiej oraz na kryzys finansowy, który rynki finansowe doświadczyły pod koniec roku 2008 r.

Dyrektywa Solvency II została wprowadzona w połowie 2008 roku, a ostatecznym terminem  wprowadzenia wszelkich regulacji w życie jest rok 2012, co oznacza, że wraz z początkiem 2013 r. Solvency II ma obowiązywać we wszystkich krajach UE.

Nie wszyscy ubezpieczyciele jednak są zadowoleni z wprowadzenia tej dyrektywy. Część firm ubezpieczeniowych stara się o przełożenie terminu jej wdrożenie na rok 2014. Najczęstszym zarzutem towarzystw ubezpieczeniowych jest zbyt krótki czas, jaki mają na wprowadzenie Solvency II oraz koszty wprowadzenia dyrektywy. Na obecną chwilę wydaje się jednak, iż termin wdrożenia Solvency II nie będzie przedłużany. W Polsce zdecydowana większość ubezpieczycieli zaczęła już wprowadzać postanowienia tej dyrektywy.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 2 =