Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenia    
ocena

Z prowadzeniem działalności gospodarczej w każdej formie prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa związane jest ryzyko, którego nigdy nie da się w całości wyeliminować. Wzrasta ono wraz rozmiarem (skalą) działalności przedsiębiorstwa, opanowywaniem przez nie nowych rynków zbytu, pozyskiwaniem nowych kontrahentów, zwiększaniem aktywów trwałych firmy czy zatrudnianiem nowych pracowników. Można jednakże starać się ograniczać to ryzyko poprzez zawarcie stosownych umów ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenia dla firm

photoxpress.com

Związek ryzyka z prowadzeniem przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej należy rozpatrywać przede wszystkim odnosząc się do aktywów trwałych i aktywów obrotowych firmy, samej osoby przedsiębiorcy oraz zatrudnianych przez niego pracowników, jak również do możliwych strat finansowych. Ich częste pojawianie się spowodować może poważne zagrożenie bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, co - mając na uwadze jedną z nadrzędnych zasad rachunkowości finansowej, jaką jest zasada kontynuacji działalności - może prowadzić w dłuższym okresie do poważnych zaburzeń funkcjonowania przedsiębiorstwa, skutkujących utratą płynności finansowej i wypłacalności, a w efekcie - jego bankructwem, które prowadzi do wszczęcia postępowania prawnego stwierdzającego upadłość przedsiębiorstwa.

Aby uchronić się przed grożącymi firmie niebezpieczeństwami należy przede wszystkim ubezpieczyć jej aktywa trwałe, a w szczególności rzeczowe aktywa trwałe, takie jak: budynki (np. hale produkcyjne, magazyny przedsiębiorstwa), różnego rodzaju budowle, maszyny i urządzenia będące w posiadaniu przedsiębiorstwa, jak również wartościowe narzędzia i przyrządy niezbędne do wykonywania obowiązków zawodowych przez pracowników, którzy zatrudnieni są w firmie. Bardzo ważne jest także ubezpieczenie sprzętu komputerowego - zwłaszcza w firmach, gdzie znajduje się wiele stanowisk pracy wyposażonych w komputery. Wiąże się to przede wszystkim z uniknięciem ryzyka straty w przypadku pożaru, kradzieży czy awarii sprzętu.

Ponadto każdy przedsiębiorca powinien ubezpieczyć posiadane przez siebie aktywa obrotowe, które klasyfikowane są jako „zapasy”, a zatem wszystkie rzeczowe składniki majątku obrotowego (produkty, towary, materiały), jak również środki transportu, czyli zarówno samochody osobowe, jak i samochody ciężarowe (dostawcze). Szczególnie jest to istotne w przypadku, gdy istnieje konieczność transportowania produktów wytwarzanych w przedsiębiorstwie na duże odległości - warto wówczas wykupić ubezpieczenie autocasco - a zwłaszcza, gdy zatrudniani przez nas kierowcy nie pracują długo w firmie i trudno mówić - ze względu na krótki czas relacji między pracodawcą a pracownikiem - o pełnym wzajemnym zaufaniu tych osób.

Możliwe jest także ubezpieczenie straty finansowej przedsiębiorstwa - w takim przypadku należy mówić o ubezpieczeniu ewentualnych kosztów przerwy w działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo, które mogą powstać w wyniku szkód w jego mieniu lub w następstwie nieszczęśliwego wypadku, któremu ulegnie przedsiębiorca lub pracownik zatrudniony w firmie.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =

podstawą jest wybór dobrego TU. Jak mam od lat formę w hdi to nie mam żadnych problemów, wszystko mi wyjaśnili i wiem że jakby co moge na nich polegać

~ / 2012-11-30 22:05:32
oceń komentarz: (0) (0)