Ubezpieczenie domu, mieszkania od powodzi - problemy z wypłatą odszkodowania, zakres ubezpieczenia.

Ubezpieczenia    
ocena
Wiosenne miesiące w ciągu ostatnich lat w Polsce wiążą się ze znacznym ryzykiem wystąpienia powodzi. Od finansowych skutków powodzi można się zabezpieczyć poprzez wykupienia ubezpieczenia uwzględniającego to ryzyko. Posiadanie stosownego ubezpieczenia nie zawsze wiąże się jednak z uzyskaniem odszkodowania. Jakie czynniki mają wpływ na decyzję o odmowie przyznania odszkodowania za szkody powstałe w wyniku powodzi? Jak dobrać właściwe ubezpieczenie? Podpowiadamy.

Ubezpieczenie domu, mieszkania od powodzi - problemy z wypłatą odszkodowania, zakres ubezpieczenia.

sxc.hu

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić zawarcia umowy?

Ubezpieczenie od powodzi najczęściej zawarte jest w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Jeżeli prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest duże (np. gdy na tym obszarze miała już miejsce powódź), towarzystwo ubezpieczeniowe może nie wyrazić zgody na objęcie tego ryzyka ochroną ubezpieczeniową lub zdecydować o podwyższeniu składki ubezpieczeniowej. Stosowaną praktyką jest także określenie okresu, w którym ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenie szkodowe.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Najczęściej występujące wyłączenia odpowiedzialności związane z ryzykiem zalania i powodzi dotyczą szkód powstałych wskutek przenikania wód gruntowych znajdujących się pod ziemią, które mogą doprowadzić do zalewania piwnic. Ponadto, na odszkodowanie nie ma co liczyć, jeżeli do szkody zalaniowej doprowadził zły stan dachu lub budynku oraz niedostatecznie zabezpieczone lub niedomknięte drzwi lub okna.

Podjęcie właściwej decyzji w sprawie ubezpieczenia

Wybierając ubezpieczenie, trzeba zwrócić uwagę nie tylko na cenę, ale także na ogólne warunki umowy i zakres ubezpieczenia. Warto wiedzieć, że nawet jeżeli podpisaliśmy umowę, a na przykład znaleźliśmy atrakcyjniejszą w ciągu 30 dni, możemy od niej odstąpić.

Czy ubezpieczaliście się kiedyś od powodzi? Jakie są wasze przemyślenia?


Źródło:
1. Joanna Wawro, Powódź a polisa ubezpieczeniowa - Twoje koło ratunkowe, ubezpieczenie.com.pl, dostępny w internecie: www.ubezpieczenie.com.pl/powodz_a_polisa_ubezpieczeniowa___twoje_kolo_ratunkowe/49,464,3.html.
2. Sylwia Krukowska, Ubezpieczenie nieruchomości przed powodzią, ubezpieczenie.com.pl, dostępny w internecie: www.mieszkania.ubezpieczenie.com.pl/ubezpieczenie_nieruchomosci_przed_powodzia/49,10809.html.
3. Wykup ubezpieczenie mieszkania lub domu on-line, ubezpieczenie.net, dostępny w internecie: www.ubezpieczenie.net/ubezpieczenie-mieszkania-domu/.
4. Jak wybrać dobre ubezpieczenie mieszkania? Ubezpieczenie od ognia, zalania, OC - najpopularniejsze zakresy ubezpieczenia, tabelaofert.pl, dostępny w internecie: tabelaofert.pl/wiadomosci/aktualnosc?cmn_id=2964.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =