Ubezpieczenie NNW - informacje

Ubezpieczenia    
ocena

Na rynku ubezpieczeniowym oprócz ubezpieczeń obowiązkowych jest również liczna grupa ubezpieczeń dobrowolnych. Zalicza się do nich ubezpieczenie NNW. Jest to ubezpieczenie od skutków nieszczęśliwych wypadków.

Zakłady ubezpieczeń oferują wiele pakietów ubezpieczeń NNW dostosowanych do poszczególnych grup klientów, np. kierowców, studentów, turystów. Aby jednak dopasować ubezpieczenie do swoich potrzeb, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. Dokonując wyboru ubezpieczenia NNW, w pierwszej kolejności powinniśmy wziąć pod uwagę zakres i zasięg ubezpieczenia. Należy dowiedzieć się, czy odszkodowanie zostanie wypłacone, gdy do wypadku dojdzie za granicą, czy tylko w kraju. Jest to ważny aspekt dla osób często wyjeżdżający poza granice Polski. Jednak dla osób, które nie wybierają się za granicę, możliwość wypłaty świadczenia za uszczerbek na zdrowiu poza granicami kraju jest zbędna.

Poza tym należy wziąć pod uwagę wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Przykładowymi sytuacjami, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, mogą być np.: choroby zawodowe, popełnienie bądź próba popełnienia samobójstwa, wypadki, gdy prowadzimy pojazd bez uprawnień, wypadek samochodowy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających itd.

Przy wyborze ubezpieczenia NNW ważna jest również suma ubezpieczenia. Powinna być ona dostosowana do ryzyka, na jakie dana osoba jest narażona. Ubezpieczyciele podają często tylko minimalną wartość sumy ubezpieczenia. Górną granicę wyznacza sam zainteresowany. Należy mieć świadomość, że wyższa suma ubezpieczenia wiąże się z wyższą składką ubezpieczeniową. Warto pamiętać, że świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia przysługuje w przypadku śmierci ubezpieczonego, natomiast w wysokości określonego procentu – w razie uszczerbku na zdrowiu. W zależności od warunków ubezpieczenia składka może być opłacana jednorazowo, co miesiąc bądź w dwóch lub czterech ratach.

Wybierając ubezpieczenie NNW trzeba określić, jakich osób ma ono dotyczyć. Można bowiem objąć ubezpieczeniem NNW np. współmałżonka bądź dzieci.

Przy wyborze ubezpieczenia NNW powinno się także zwrócić uwagę na to, w jaki sposób wyliczana będzie wysokość odszkodowania i czy ta metoda jest dla zainteresowanego korzystna. Dla przykładu – wysokość odszkodowania może być uzależniona od procentowego określenia uszczerbku na zdrowiu lub rodzaju schorzenia.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest atrakcyjne ze względu na niewielką składkę. Dlatego tak ważne jest, aby wykupili je uczniowie, studenci, sportowcy, osoby czynne zawodowo, które są narażone na ewentualny wypadek. Jednak jego zakup powinni rozważyć wszyscy – codziennie bowiem każdy jest narażony na różne nieszczęśliwe zdarzenia.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =