Ubezpieczenie NNW w szkole - czy jest obowiązkowe, jak ubezpieczyć dziecko?

Ubezpieczenia    
ocena
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest jednym z najczęściej wybieranych ubezpieczeń. Ze względu na stosunkowo niskie koszty i to, że w polskich szkołach często dochodzi do wypadków (około 100 tys. rocznie) rodzice dzieci szkolnych często decydują się na zawarcie umowy takiego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW w szkole - czy jest obowiązkowe, jak ubezpieczyć dziecko?

photoxpress.com

O jego powszechności może świadczyć fakt, że niektórzy rodzice są przekonani, iż ubezpieczenie to jest obowiązkowe. Oferta ubezpieczenia najczęściej kierowana jest do placówek oświatowo-wychowawczych, rodzice mogą również zdecydować się na indywidualne ubezpieczenie dziecka.

Ubezpieczenie od NNW w szkole

Na początku warto wskazać, że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne. Oznacza to, że nie ma obowiązku ubezpieczenia dziecka, choćby inaczej twierdziła dyrekcja szkoły. Dyrekcja i pracownicy szkoły często zachęcają rodziców do wykupienia polisy ubezpieczeniowej dla dziecka ze względu na to, że niejednokrotnie obejmuje ona również pracowników szkoły.

Niewątpliwą korzyścią z ubezpieczenia dziecka w szkole jest niższy koszt, ponieważ towarzystwo kalkuluje składkę ubezpieczeniową w oparciu o ofertę ubezpieczenia grupowego lub też obniża składkę, gdy szkoła ubezpiecza również swój majątek.

Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do tego rodzaju „masowego” ubezpieczenia, warto zapoznać się z zakresem ochrony, jaką oferuje ubezpieczyciel i z rodzajami sytuacji, za które nie ponosi on odpowiedzialności, co jest równoznaczne z odmową wypłaty odszkodowania. Zdarza się bowiem, że spod ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są wypadki, które miały miejsce poza szkołą – np. w drodze do niej – lub też ubezpieczenie obowiązuje tylko w trakcie trwania roku szkolnego (na wakacjach już nie).

A może ubezpieczyć indywidualnie?

Ubezpieczenie dziecka od NNW we własnym zakresie z całą pewnością będzie droższe niż w przypadku ubezpieczenia szkolnego. Decydując się jednak na indywidualną umowę, mamy możliwość samodzielnie wybrać ubezpieczyciela oferującego najbardziej dopasowaną do naszych potrzeb ofertę. Możliwe jest także negocjowanie warunków umowy.

Warto także wziąć pod uwagę ubezpieczenie dziecka w szkole i wykup dodatkowej polisy z elementami, których brak w szkolnej polisie.

Czy ubezpieczacie swoje dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków? Jakie są wasze opinie?
Źródło:
1. Małgorzata Pawlaczek, Ubezpieczenie NNW dla dziecka – w szkole, czy indywidualnie?, ubezpieczenie.com.pl, dostępny w Internecie: www.nnw.ubezpieczenie.com.pl/ubezpieczenie_nnw_dla_dziecka_8211_w_szkole__czy_indywidualnie/51,10327.html.
2. Odszkodowania dla dziecka, se.pl, dostępny w Internecie: www.se.pl/twoje-pieniadze/poradnik-se/odszkodowania-dla-dziecka_140048.html.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =