Ubezpieczenie rolnicze - informacje

Ubezpieczenia    
ocena

W Polsce istniejące warunki klimatyczne sprzyjają powstawaniu szkód i strat w rolnictwie. Dlatego ubezpieczenie upraw rolnych wydaje się jedynym rozwiązaniem zapewniającym rolnikom poczucie bezpieczeństwa.

Ubezpieczenie rolnicze - informacje

sxc.hu

Przedmiotami ubezpieczenia rolniczego są przede wszystkim uprawy (kukurydza, rzepak, zboża, chmiel, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, ziemniaki, buraki, roślinne strączkowe i in. Ubezpieczeniem tym objęta jest również ochrona zwierząt hodowlanych (konie, kozy, bydło świnie, drób i in.).

Ubezpieczenie rolnicze gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku szkód powstałych na uprawach i zwierzętach hodowlanych na skutek działania: powodzi, huraganu, nawałnicy, pożaru, suszy, gradobicia, uderzenia pioruna, osunięcia się ziemi. Ochrona ubezpieczeniowa upraw rolnych obejmuje również ujemne skutki przezimowania oraz przymrozków wiosennych. Jeśli chodzi o zwierzęta hodowlane, to należy dodać, że odszkodowanie zostanie wypłacone także za szkody powstałe w związku z przymusowym ubojem.

O tym, że ubezpieczenie upraw rolnych jest niezwykle ważne dla funkcjonowania gospodarki, świadczyć może wprowadzenie przez rząd systemu dofinansowania do składek ubezpieczeniowych rolników. Poziom dopłat wynosi 50% wysokości składki do 1ha upraw rolnych oraz 50% wysokości składki do 1 zwierzęcia hodowlanego. Jednak jest limit. Dopłatę może uzyskać rolnik, którego areał pola wynosi maksymalnie 300 ha.

Rolnik, który otrzymał bezpośrednie płatności do gruntów rolnych zgodnymi  z przepisami o płatnościach do gruntów rolnych i płatności do upraw cukrowych, jest zobowiązany ubezpieczyć przynajmniej 50% powierzchni upraw. Zadaniem tego ubezpieczenia jest zapewnienie wypłaty odszkodowania w przypadku szkód wyrządzonych przez suszę, powódź, grad czy przymrozki wiosenne. Ubezpieczenie zawierane jest z wybranym zakładem ubezpieczeń, mającym zawartą umowę z Ministerstwem Rolnictwa o dopłaty lub dowolnym zakładem ubezpieczeń mającym w swojej ofercie ubezpieczenia upraw. Niewykupienie przez rolnika tego ubezpieczenia obowiązkowego jest karane dodatkową opłatą.

Nie wszyscy rolnicy są zobowiązani do ubezpieczenia upraw rolnych, jednak wszyscy rolnicy powinni być świadomi korzyści, jakie takie ubezpieczenie przynosi. Ubezpieczenie upraw rolnych przede wszystkim zapewnia poczucie bezpieczeństwa, gwarantując wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody na skutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Rolnik w takim przypadku nie straci środków do życia.

Ubezpieczenia upraw rolnych wpływają również na stabilność rolnictwa jako sektora gospodarki.

Czy warto według Was wykupić ubezpieczenie rolnicze? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =