W jaki sposób rozstrzyga się zbieg tytułów do ubezpieczeń?

Ubezpieczenia    
ocena

Różnorodna aktywność zawodowa, która odbywa się w tym samym czasie oznacza, że możemy być objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z więcej niż jednego tytułu. Taka sytuacja nazywana jest zbiegiem tytułów do ubezpieczeń. Na szczęście nie musimy od każdego rodzaju tytułu do ubezpieczenia odprowadzać składek.

Przykładowo jeżeli będziemy zatrudnieni na etacie, a dodatkowo mamy otwarty własny biznes, możemy wybrać dwie opcje. Jeżeli wynagrodzenie otrzymywane z umowy o pracę będzie mniejsze od kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego w odrębnych przepisach musimy opłacać składkę na ubezpieczenie społeczne zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i własnej działalności gospodarczej. Podobnie sytuacja wygląda ze składką na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli natomiast wynagrodzenie z umowy o pracę jest większe od minimalnego wynagrodzenia składkę na ubezpieczenie społeczne możemy płacić tylko z tytułu umowy o pracę, ale składkę zdrowotną płacimy z obu tytułów.

Troszkę bardziej skomplikowana jest sytuacja, gdy równocześnie pracujemy na etat i umowę zlecenie. Jeżeli umowę zlecenie wykonujemy w tej samej firmie co umowę o pracę, wówczas oba wynagrodzenia są obciążone obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi. Jeżeli jednak umowę zlecenie wykonujemy dla innej firmy, niż ta u której mamy podpisaną umowę o pracę nie są odprowadzane za nas składki za ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy zlecenie, jeśli  jesteśmy ubezpieczeni z innego tytułu od podstawy wynoszącej minimum równowartości najniższego wynagrodzenia. W tym wypadku płacimy jednak za ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli nie jesteśmy ubezpieczeni z innego tytułu lub podstawa tego ubezpieczenia jest zbyt mała, całe nasze wynagrodzenie stanowi podstawę do naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne. W tej sytuacji z naszej pensji będzie również potrącona składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Prościej wygląda sytuacja gdy pracujemy na umowę o pracę i wykonujemy umowę o dzieło. Jeżeli umowę o dzieło wykonujemy w firmie, w której pracujemy jednocześnie na etat płacimy składki za ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeżeli umowę o dzieło wykonujemy w innej firmie, to uzyskanego wynagrodzenia nie płacimy żadnych składek.

Pracując na umowę o pracę w kilku firmach musimy mieć świadomość iż każda firma ma w tej sytuacji obowiązek płacić za nas ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, co oznacza, że z każdej pensji będą nam zabierane środki na opłacenie składek. Biorąc pod uwagę fakt iż w Polsce obowiązuje ograniczenie podstawy wymiaru emerytury do 250% może się zdarzyć iż w pewnym momencie (jeśli nasze wynagrodzenie osiągnie kwotę ograniczenia) obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe ustanie do końca roku, w którym to przekroczenie wystąpiło. Ten wyjątek nie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne, które odprowadzane będą od każdego wynagrodzenia.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 4 =