Zasiłek chorobowy z ZUS - informacje

Ubezpieczenia    
ocena

Zasiłek chorobowy jest prawem, które przysługuje osobie ubezpieczonej niezdolnej do pracy. Świadczenie to możemy uzyskać po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego) lub 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego).

Są jednak osoby, które zasiłek chorobowy mogą uzyskać już pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego. Są to absolwenci szkół lub szkół wyższych, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od daty ukończenia szkoły lub otrzymania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie. Świadczenie chorobowe otrzymają również osoby, które w czasie drogi do pracy lub powrotu z pracy uległy wypadkowi oraz osoby ubezpieczone obowiązkowo, posiadający wcześniejszy (co najmniej dziesięcioletni) okres obowiązkowego ubezpieczenie chorobowego. Jeśli zdarzy się, że naszego ubezpieczenie chorobowe ustało, również możemy starać się o zasiłek chorobowy. Warunkiem jest nieposiadanie zdolności do pracy co najmniej 30 dni, a jej okres powstania nie może przekroczyć 14 dni od ustania ubezpieczenia (lub 3 miesiące w przypadku chorób zakaźnych).

Wysokość zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS wynosi 80 % podstawy wymiaru zasiłku (czyli kwoty, od której naliczana jest wysokość świadczenia). W przypadku pobytu w szpitalu otrzymamy 70% podstawy wymiaru zasiłku. Podstawa wymiaru zasiłku to nic innego jak nasze średnie miesięczne wynagrodzenie, które otrzymujemy przez okres 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc powstania prawa do zasiłku. Są sytuacje, w których możemy otrzymać aż 100 % naszego średniego wynagrodzenia. Dotyczy to sytuacji, gdy nasza niezdolność do pracy spowodowana jest ciążą, wypadkiem w drodze do lub z pracy oraz poddaniem się badaniom lekarskim, gdy zdecydujemy się być dawcami narządów, tkanek i komórek. Zasiłek choroby możemy pobierać maksymalnie przez 182 dni. Okres ten może wydłużyć się do 270 dni, jeśli zachorujemy na gruźlicę.

UWAGA!

ZUS nie wypłaci nam zasiłku chorobowego za okres urlopu wychowawczego i bezpłatnego, w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary więzienia, za cały okres niezdolności do pracy, jeśli powstała ona na skutek umyślnego przestępstwa, za okres pięciu pierwszych dni, jeśli nasza niezdolność do pracy spowodowana jest nadużyciem alkoholu lub za okres objęty zaświadczeniem lekarskim jeśli wykorzystujemy je niezgodnie z zaleceniami.

Czy mieliście kiedyś trudności z wyegzekwowaniem zasiłku chorobowego? W jakiej sytuacji? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 3 =