Dokumenty Dane osobowe do umowy o pracę

Dane osobowe do umowy o pracę

-

Zgodnie z art. 221 §1 kodeksu pracy, pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającejsię o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) imiona rodziców;

3) datę urodzenia;

4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

5) wykształcenie;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika, Dz. U. z 1996 roku, Nr 62, poz. 286 ze zm., zwanym dalej „rozporządzeniem”, pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia następujących dokumentów:

1) wypełnionego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

2) świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie;

3) dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy;

4) świadectwa ukończenia gimnazjum – w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego;

5) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku;

6) innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

Jeżeli pracodawca zdecyduje się zatrudnić kandydata na pracownika, wówczas niezależnie od danych określonych w art. 221 §1 kp, może żądać:

1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

2) numeru PESEL pracownika, nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

Poprzedni artykułZawody dla osób starszych
Następny artykułPolskie OC za granicą

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Fundraising – co to jest, na czym polega? Szkolenia z fundraisingu

Fundraising polega na pozyskiwaniu źródeł finansowania statutowych celów organizacji, zdobywania dla niej usług i przedmiotów o charakterze bezzwrotnym. Oznacza to otrzymywanie tych dóbr od tzw. darczyńców, donatorów. Jest to szczególnie ważny aspekt działalności organizacji pozarządowych i kulturalnych, dla których kłopoty finansowe stanowią szarą rzeczywistość. W odpowiedzi na tą problematykę ukonstytuował i spopularyzował się zawód fundraisera, czyli osoby profesjonalnie zajmującej się pozyskiwaniem potrzebnych środków. Szkolenia z fundraisingu obejmują więc szeroki zakres zagadnień związanych z tymi działaniami.

Pierwsza wizyta dziecka u stomatologa

Cóż, za wizytami do dentysty nikt chyba nie przepada, a już szczególnie dla dzieci są one dużym stresem. Z drugiej strony jednak, czasy kiedy w gabinecie witał nas ponurak w niezbyt czystym fartuchu i wiertłem w dłoni, zapraszając nas na okropnie niewygodny fotel i wpychając nam na dzień dobry watę w zęby, bezpowrotnie (na szczęście) minęły.

Zobacz też

Jak przeciwdziałać frustracji w sporcie?

Powszechnie mówi się, że frustracja rodzi agresję. W sporcie, gdzie tak ważna jest rywalizacja i wygrana, zarówno agresja, jak i frustracja dają o sobie znać, niejednokrotnie komplikując sytuację i oddalając tym samym od zwycięstwa.

Pokarmy stałe w diecie niemowlęcia. ABC rozszerzania diety

Rozszerzanie diety to niezwykle ważny etap w życiu każdego niemowlęcia. Wprowadzanie pokarmów stałych pozwala bowiem nie tylko poznawać nowe...

Zastosowanie płytek ceramicznych Aparici Carpet

Tytułowy model płytek to bez wątpienia produkt wyjątkowy. To wynik efektownych przetarć stonowanych kolorów i metalizowanych, oryginalnych dodatków. Dzięki...

Może Cię zainteresuje: