Jak przechowywać dokumenty w domu?

Dokumenty    
ocena
Każde gospodarstwo domowe reguluje opłaty, finansuje przeróżne wydatki, w związku z czym gromadzi różne rachunki i faktury, które są dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty lub dokonanie zapłaty za zakup. Dokumenty te warto zachować dla celów dowodowych, stąd istotną kwestią staje się przechowywanie dokumentów w domu.

Jak przechowywać dokumenty w domu?

sxc.hu

Po co przechowywać rachunki i inne dokumenty?

Rachunki – przykładowo za media, faktury za zakup towaru czy usługi – są dokumentami dowodowymi. Oznacza to, że ewentualne reklamacje można składać wyłącznie w oparciu o te dokumenty. Jeżeli na przykład kupujemy w sklepie toster, którego gwarancja wynosi dwanaście miesięcy, a po sześciu miesiącach opiekacz się psuje, możemy go reklamować, ale wyłącznie wówczas, gdy posiadamy dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury.

W odniesieniu do rachunków za media dodatkową korzyścią z ich gromadzenia jest możliwość porównywania wydatków i ewentualnego kontrolowania ich wysokości.

Jak należy przechowywać dokumenty?

Jak już zostało wskazane, dokumenty takie jak rachunki czy faktury warto zachowywać, gdyż może zaistnieć potrzeba sięgnięcia po nie. Zasadniczą zasadą, której należy przestrzegać przy przechowywaniu dokumentów, jest gromadzenie ich w jednym miejscu. Polecanym przez nas rozwiązaniem jest przygotowanie segregatora, w którym składane będą rachunki i faktury określonego rodzaju lub wydatki poniesione np. w danym miesiącu.

Sposoby organizowania dokumentów w segregatorach

Bardzo ważne jest, aby dokumenty przechowywane były w jednym miejscu (przykładowo w segregatorze), gdyż znacznie ułatwia to sięgnięcie do nich w razie potrzeby. Dokumenty mogą być organizowane w segregatorze na różne sposoby, z których najbardziej popularne są dwa: porządkowanie ze względu na rodzaj wydatków lub okres, w którym zostały poniesione.

Organizując dokumenty ze względu na rodzaj wydatków, osobno będą przechowywane rachunki i faktury dokumentujące wydatki poniesione za prąd, gaz, wodę, wydatki bieżące na jedzenie, odzież, leki oraz związane z wymianą sprzętu domowego, mebli. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość porównywania wydatków na określony cel w poszczególnych okresach.

Drugim sposobem gromadzenia rachunków i faktur w segregatorach jest ich łączne przechowywanie w koszulkach oznaczających poszczególne okresy np. miesięczne (wydatki czerwiec 2012). Korzyścią płynącą z tego sposobu porządkowania dokumentów jest łatwość odnalezienia rachunku za konkretny miesiąc.

A jak Wy przechowujecie dokumenty w domu? Opowiedzcie o tym.

OCENA
2.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =