Kiedy nie można podpisać umowy o dzieło?

Dokumenty    
ocena

Umowa o dzieło (obok umowy zlecenia) stały się popularnymi formami zatrudniania pracowników. Wynika to z faktu, że jej zastosowanie wiąże się z ograniczeniem kosztów finansowych. Są one dużo mniejsze niż w przypadku klasycznej umowy o pracę. Jednak należy pamiętać, że umowa o dzieło ma też swoje ograniczenia. W niektórych sytuacjach jej stosowanie jest niedopuszczalne.

Kiedy nie można podpisać umowy o dzieło?

pixabay.com

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, regulowaną przez Kodeks Cywilny. Warto wiedzieć, że w tym przypadku nie mają zastosowania zapisy Kodeksu Pracy. W praktyce oznacza to, że od umowy o dzieło nie odprowadza się składek ZUS. Pracujący nie ma także prawa do korzystania z wielu świadczeń czy przywilejów gwarantowanych przez Kodeks Pracy. Umowa o dzieło wiążę się z tym, że przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do wypłaty wynagrodzenia. Należy pamiętać o określeniu celu umowy o dzieło, czyli powstanie rzeczy lub tworu niematerialnego.

Warto zaznaczyć, że elementem odróżniającym umowę o dzieło od innych form zatrudniania jest treść oraz rzeczywiste warunki wykonywania obowiązków dla pracodawcy. Oznacza to, że nie może ona mieć znamion umowy o pracę (takich jak kierownictwo, charakter zleconych czynności, wyznaczenie miejsca oraz czasu wykonywania pracy) czy umowy zlecenia. W takich sytuacjach zasadność zastosowania umowy o dzieło może zostać zakwestionowana.

Warto pamiętać, że umowa o dzieło jest umową rezultatu, a nie działania. W związku z tym powinno się ją zawierać w sytuacjach, związanych z powstaniem konkretnego, końcowego efektu (np. przygotowanie raportu). Nie wolno jej stosować, gdy realizowane zadania mają charakter czynności. Wtedy należy zastosować umowę o pracę lub umowę zlecenie. Reasumując, o tym, czy mamy do czynienia z umową o dzieło czy umową zlecenia, decyduje przedmiot umowy.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =