Podpis elektroniczny - informcje

Dokumenty    
ocena

Od uchwalenia ustawy wprowadzającej podpis elektroniczny minęło już 9 lat i przez ten czas wielu przedsiębiorców, jak również osób fizycznych, mogło poznać jego zalety. Ułatwia on osobom fizycznym kontakty z administracją państwową, a zapracowanym i wiecznie zagonionym przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej, umożliwiając prowadzenie korespondencji z ZUS-em, podpisywanie umów cywilnoprawnych czy wystawianie faktur elektronicznych.

Podpis elektroniczny - informcje

photoxpress.com

Mimo kilku lat funkcjonowania podpisu elektronicznego w Polsce wiele osób nadal nie jest przekonanych o praktycznej i bezpiecznej stronie tego narzędzia. Warto jednak podkreślić, że używanie podpisu elektronicznego, a właściwie bezpiecznego podpisu elektronicznego, określanego także mianem podpisu kwalifikowanego, jest – jak sama jego nazwa wskazuje – w pełni bezpieczną i prostą procedurą.

Czym jest zatem podpis elektroniczny i w jaki sposób może być wykorzystywany? Najprościej rzecz ujmując, podpis elektroniczny stanowi narzędzie, służące potwierdzeniu tożsamości autora dokumentu przesyłanego drogą elektroniczną. Można go stosować do podpisywania dokumentów w systemach bankowych, jak również do niektórych wniosków w systemie tzw. e-administracji. Podpis elektroniczny nie ma jednak nic wspólnego z cechą własnoręczności czy pisemności. Są to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny.

Zastosowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego nie tylko oszczędza czas, ale i ułatwia kontakt z wieloma urzędami, instytucjami czy kontrahentami. W praktyce bowiem podpis elektroniczny stosowany jest bardzo często do podpisywania różnego rodzaju umów, sprawozdań, raportów czy innych dokumentów elektronicznych. Częstym powodem korzystania z tego narzędzia staje się także konieczność składania podań czy pism do organów administracji publicznej. Wielu przedsiębiorców z pewnością nie wyobraża sobie funkcjonowania ich firmy bez korzystania z podpisu elektronicznego, za pomocą którego mogą oni dokonywać podpisywania faktur elektronicznych, składania deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych.

Posługiwanie się podpisem elektronicznym wymaga uzyskania certyfikatu, co wiąże się z tym, ze należy podpisać umowę z podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne. Certyfikat stanowi część podpisu elektronicznego i jest elektronicznym zaświadczeniem, zawierającym dane niezbędne do weryfikacji e-podpisu.

Część instytucji, w tym np. banki, posiada własne rozwiązania, które uwierzytelniają klientów detalicznych. Odbywa się to bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego. W tym celu stosowane są loginy i hasła, które wspierane są jednorazowymi kodami potwierdzającymi realizowaną operację. Kody te przekazywane są klientom banku ze pomocą listów lub przy pomocy sms-ów. Coraz popularniejsze staje się także stosowanie tzw. tokenów, czyli elektronicznych urządzeń generujących unikatowy kod, stanowiący odzew na hasło otrzymane od usługodawcy.

Korzystacie z podpisu elektronicznego? Uważacie, że jest to przydatne rozwiązanie?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =