Dokumenty Porozumienie stron - wzór

Porozumienie stron – wzór

-

Porozumienie stron nie jest typową umową nazwaną. Porozumienie może regulować dowolną materią, zaś możliwość kształtowania w ten sposób wzajemnych relacji stron porozumienia wynika ze swobody zawierania umów (swobody kontraktowania).

Porozumienie stron (umowa) może dotyczyć zarówno zasad spłaty długu w ratach, zasad współpracy przy udzielaniu rabatów klientom, porozumienia w zakresie realizacji wspólnej inwestycji itp. Zasada swobody umów (jedna z najważniejszych, jeżeli nie najważniejsza zasada obrotu gospodarczego) została uregulowana w art. 353 (1) Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tą zasadą strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zasada swobody zawierania umów doznaje ograniczeń w takim zakresie, jaki wynika z przepisów prawa. Takie ograniczenia zawiera przykładowo ustawa – Prawo zamówień publicznych, która daje zamawiającemu prawo do takiego uregulowania treści umowy, które możliwym czyni zrealizowanie konkretnego zamówienia. Ponadto porozumienia dotyczące przeniesienia własności nieruchomości muszą spełniać warunek właściwej formy – aktu notarialnego, dla ważności porozumienia (umowy).

Przedstawiamy najpopularniejszy w obrocie rodzaj porozumienia – dotyczący spłaty długu. Porozumienie takie ma na celu nie tylko potwierdzenie, że dług faktycznie istnieje. Dzięki zawartemu porozumieniu strony nie muszą toczyć sporu sądowego, gdyż dłużnik przyznał fakt istnienia zaległości w zapłacie faktur – a ponadto, udzielił zabezpieczenia spłaty tego długu przez wystawienie weksla in blanco. Uzupełnienie weksla przez wierzyciela zgodnie z treścią deklaracji wekslowej w razie nieuregulowania należności przez dłużnika ułatwia wierzycielowi wyegzekwowanie należności – także przed sądem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

W co się ubrać na imprezę?

Każda z kobiet chciałaby być tą na imprezie, do której ustawia się kolejka mężczyzn, prosząc do tańca. Z pewnością są w modzie pewne triki, które pomagają osiągnąć zamierzony cel.

Nieuczciwa konkurencja i dochodzenie odszkodowania

Czyny nieuczciwej konkurencji są działaniem sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami, które dodatkowo zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy i klienta. Roszczeń z tytułu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji (na mocy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) dochodzą przedsiębiorcy pomiędzy sobą, gdyż relacje dotyczące nieuczciwych praktyk rynkowych w stosunku do konsumentów zostały w 2007r. przeniesione do innej ustawy – o ochronie konkurencji i konsumentów.

Zobacz też

Jak zemścić się za zdradę?

Bycie zdradzoną nie należy do łatwych doświadczeń, dlatego może wywoływać najróżniejsze reakcje. Jedne kobiety wpadają w całkowitą rozpacz, a inne wręcz przeciwnie – pałają przede wszystkim chęcią zemsty. Jeżeli należysz do tej drugiej grupy, zapoznaj się z możliwymi w tej materii metodami.

Elementy odblaskowe: Jak jesteś widoczny na drodze?

Bezpieczeństwo pieszych na drodze w dużej mierze zależy od dobrej widoczności. Na każdym kroku słyszy się, jak ważne jest...

Mocna latarka – 5 dowodów na to, że musisz ją mieć!

W ostatnich latach dużą popularność zdobyły nowoczesne mocne latarki LED. Co jasne, najpierw trafiły one do różnego rodzaju służb...

Może Cię zainteresuje: