Rachunek do umowy o dzieło - wzór

Dokumenty    
ocena

W przypadku umowy o dzieło wystawiony rachunek za wykonanie umowy musi zawierać wszelkie informacje niezbędne dla celów podatkowych (przekazanych właściwemu urzędowi skarbowemu) – zwłaszcza zaś wskazywać koszty uzyskania przychodów, strony umowy, daty zawarcia i wykonania umowy.

Jeżeli prace stanowiące przedmiot umowy stanowią utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i udział wykonawcy w pracy twórczej przy powstaniu dzieła wyniósł 100%, koszty uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy o dzieło wynoszą 50%, w innym wypadku kształtują się na poziomie 20%. Rachunek powinien zawierać informację o terminie odbioru dzieła, oświadczenie wykonawcy o osobistym wykonaniu dzieła. Z rachunku musi wynikać kwota należności podatkowych.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =