Rodzaje umów o zakazie konkurencji

Dokumenty    
ocena

Przesłanką do zawarcia z pracownikiem dodatkowej umowy o zakazie konkurencji jest ochrona interesów pracodawcy. Zagadnienie to jest opisane, m. in. w Kodeksie Pracy. Akt ten wyróżnia dwa rodzaje umów o zakazie konkurencji: obowiązująca w czasie trwania stosunku pracy oraz po zwolnieniu czy odejściu pracownika.

Rodzaje umów o zakazie konkurencji

pixabay.com

Rodzaje umów o zakazie konkurencji:

- umowa o zakazie konkurencji obowiązująca w czasie trwania stosunku pracy – powinna być ona sporządzona na piśmie. Umowa o zakazie konkurencji może być sporządzona w trakcie jego trwania stosunku pracy lub podczas zatrudniania nowego pracownika. Jeśli chodzi o jego formę, to może to być część umowy o pracę lub osobny dokument. Warto wiedzieć, że w sytuacji, gdy pracownik złamie jej zapisy pracodawca może żądać od niego odszkodowania za poniesienie straty. Należy także liczyć się z tym, że złamanie tych zasad może zakończyć się zwolnieniem dyscyplinarnym dla pracownika;

- umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy – dotyczy to sytuacji, gdy pracownik miał dostęp do szczególnie cennych informacji, które ujawnienie może przynieść pracodawcy straty czy szkodę.Umowa powinna być zawarta na piśmie oraz składać się z następujących elementów: okresu obowiązywania zakazu oraz wysokości odszkodowania, jakie otrzyma były pracownik.

Zgodnie z Kodeksem Pracy nie powinno być ono niższe niż 25% wynagrodzenia otrzymanego przez niego przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych transzach lub jednorazowo. W sytuacji, gdy doszło do złamania porozumienia były zatrudniający może zażądać odszkodowania. Wiąże się to ze złożeniem pozwu do sądu pracy. Podobnie wygląda sytuacja, gdy pracownik nie akceptuje wysokości proponowanej rekompensaty finansowej.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =