Umowa kupna-sprzedaży mieszkania - wzór

Dokumenty    
ocena

Umowa sprzedaży mieszkania (rozumiana jako sprzedaż wyodrębnionego lokalu mieszkalnego) jak również umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego – pod rygorem nieważności. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność ważnym aspektem takiej umowy jest wskazanie w umowie jaki udział w nieruchomości „wspólnej” – w budynku z reguły wielorodzinnym – związany jest z danym lokalem. Od tego zależą późniejsze opłaty nabywcy lokalu, uiszczane na rzecz utrzymania wspólnej części nieruchomości (remontów, oświetlenia na klatkach schodowych, konserwacji windy itp.).

Ponadto – kolejnym istotnym aspektem – jest określenie, czy z własnością mieszkania związane jest prawo użytkowania wieczystego gruntu na którym stoi budynek w którym znajduje się sprzedawane mieszkanie, ewentualnie – udział we własności tej nieruchomości – ma to wpływ na wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego lub wysokość podatku od nieruchomości.

Dla zabezpieczenia wykonania umowy strony tej umowy mogą w akcie notarialnym w oparciu o art. 777 § 1 pkt. 4 k.p.c. poddać się wprost egzekucji z aktu notarialnego – w praktyce ma to znaczenie dla przyspieszenia egzekucji roszczeń stron, gdyż nie muszą one występować z pozwem o zapłatę czy wydanie nieruchomości do sądu, lecz wystarczy, gdy złożą wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu w zakresie określonego punktu – a następnie złożą wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika. Powyższa forma zabezpieczenia przyspiesza egzekucję należności – strony pomijają długie postępowanie sądowe.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =