Umowa kupna-sprzedaży motocykla - wzór

Dokumenty    
ocena

Umowę sprzedaży uregulowano w kodeksie cywilnym w art. 535 i następne k.c Ze wskazanego przepisu wynika, że sprzedaż jako czynność prawna musi być wynikiem woli obu stron, po stronie sprzedawcy - woli przeniesienia własności rzeczy na kupującego, po stronie zaś kupującego - woli jej odebrania i zapłaty ceny. Umowa sprzedaży motocykla jest umową bardzo prostą i przypomina np. umowę sprzedaży samochodu. W umowie sprzedaży najczęściej wskazuje się oświadczenia sprzedawcy o tym, że jest on wyłącznym właścicielem motocykla, wskazuje się parametry motocykla - markę, rzadziej koloru, rocznik, numer rejestracyjnego, numer silnika, przebieg itp.), informuje się o tym, że motocykl jest w pełni sprawny i określa jego stan techniczny jako dobry czy bardzo dobry. Co jednakże, jeśli zapewnienia o stanie technicznym są fałszywe, zaś po miesiącu użytkowania okazuje się, że motocykl jest faktycznie uszkodzony po wypadku?

Ważnym zapisem umownym, na który chciałabym zwrócić uwagę jest paragraf odsyłający w kwestiach nieuregulowanych do przepisów kodeksu cywilnego. Ten właśnie zapis pozwala na sięgnięcie do przepisów prawa w sytuacji opisanej powyżej – gdy sprzedający motocykl ukrył fakt, że maszyna została uszkodzona poważnie w wypadku. Zasady skorzystania z przepisów dotyczących rękojmi dotyczą umowy zawartej między przedsiębiorcami lub dwoma osobami fizycznymi. W relacjach przedsiębiorca – osoba fizyczna (konsument) kodeks cywilny odsyła do przepisów o sprzedaży konsumenckiej. Zgodnie z zasadami rękojmi, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). Wskazane powyżej niepozorne odesłanie informacyjne w umowie pozwala kupującemu sięgnąć do właściwych przepisów, by dochodzić swych praw w sytuacji, gdy został oszukany co do faktycznego stanu czy pochodzenia zakupionego pojazdu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 4 =