Umowa kupna-sprzedaży przyczepy - wzór

Dokumenty    
ocena

Umowa sprzedaży przyczepy campingowej powinna zawierać taką samą treść, jak umowy sprzedaży innych pojazdów. Zasadnicza różnica dotyczy opisu przedmiotu sprzedaży. Elementy opisu przedmiotu umowy mogą wskazywać następujące parametry: długość, wagę, wyposażenie (jakie urządzenia, czy klimatyzacja, ogrzewanie, multimedia itp.) oraz określać typ przyczepy. Niekiedy interesującym parametrem będzie marka, rok produkcji.

Umowa sprzedaży przyczepy campingowej nie wymaga żadnej szczególnej formy. Jeżeli strony przyjmują formę pisemną pod rygorem nieważności – należy jej przestrzegać dokonując zmian w umowie lub składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Niezależnie od powyższego, dla celów dowodowych – warto jest zawrzeć umowę sprzedaży na piśmie – choćby z uwagi na obowiązek rejestracji pojazdu w urzędzie (wydziale komunikacji) czy zawarcia umowy ubezpieczenia.

Umowa jest niezbędna dla zarejestrowania przyczepy. Problemem może okazać się w praktyce okoliczność, że w przypadku zakupu przyczepy zakupionej z zagranicy w Wydziale Komunikacji żąda się przedstawienia zaświadczenie VAT – 25 – którego właściciel przyczepy nie uzyska w urzędzie skarbowym, gdyż zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym przyczepa to „pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem”, zatem nie jest pojazdem mechanicznym. Skoro nie jest pojazdem mechanicznym i nie posiada silnika - nie podlega obowiązkowi uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przewozu z innego państwa członkowskiego.

OCENA
1.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 3 =