Umowa kupna-sprzedaży samochodu - współwłaściciel - wzór

Dokumenty    
ocena

Umowa sprzedaży samochodu, którego właścicielem jest więcej niż jedna osoba, w praktyce nie różni się zbytnio od umowy sprzedaży pojazdu zawartej przez jedynego jego właściciela. Różnica polega na tym, że w treści umowy zostają wymienieni wszyscy współwłaściciele – którzy najczęściej również składają podpis pod umową.

Ta drobna pozornie różnica redakcyjna umowy ma wielkie znacznie z punku widzenia przepisów prawa – zwłaszcza w zakresie ważności umowy sprzedaży.

Prawo współwłasności cechuje jedność przedmiotu własności, wielość podmiotów (właścicieli) i niepodzielność samego prawa. Każdy ze współwłaścicieli ma prawo do całego pojazdu – tzn. może z niego korzystać swobodnie. O ile współwłaściciel może swobodnie rozporządzić swoim udziałem w samochodzie (przedmiocie współwłasności) – o tyle zgodnie z art. 199 Kodeksu cywilnego do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Sprzedaż przedmiotu współwłasności jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd – stąd też brak zgody współwłaściciela pojazdu na jego sprzedaż czyni umowę sprzedaży nieważną. Bez znaczenia przy tym jest wielkość udziałów, jaki współwłaściciele mają w przedmiocie współwłasności. W przypadku braku zgody na sprzedaż samochodu współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli. Orzeczenie sądu zastępuje wówczas zgodę pozostałych współwłaścicieli.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =