Umowa kupna-sprzedaży samochodu - wzór

Dokumenty    
ocena

Umowa sprzedaży samochodu jest popularną umową. Przedmiot umowy sprzedaży samochodu powinien zostać szczegółowo opisany – zwłaszcza umowa powinna określać wszelkie istotne parametry pojazdu, także poza tymi wskazanymi we wzorze: np. rodzaj samochodu, masa własna, dopuszczalna ładowność, rodzaj paliwa – oczywiście w zależności od przeznaczenia i charakteru sprzedawanego pojazdu.

Strony umowy przed dokonaniem transakcji powinny dokonać oględzin samochodu – wszelkie istniejące w pojeździe i wykryte usterki można wymienić w umowie, zwłaszcza, gdy mają one wpływ na obniżenie wartości rynkowej pojazdu. Odbiór samochodu oraz jego wydanie najczęściej mają miejsce po dokonaniu zapłaty ceny -  nie należy wydawać pojazdu, jeżeli cena nie została zapłacona, gdyż pokwitowanie odbioru pieniędzy w umowie może skutkować niemożnością udowodnienia, że kupujący nie zapłacił ceny pojazdu. Jeżeli cena nie została uiszczona w całości – należy zaznaczyć ten fakt w umowie i określić termin zapłaty pozostałej kwoty.

W przypadku sprzedaży samochodu należy pamiętać o tym, by nabywca pojazdu zgłosił fakt zakupu w wydziale komunikacji urzędu gminy czy powiatu – w celu jego przerejestrowania. Należy także pamiętać o obowiązkowym ubezpieczeniu OC pojazdów.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 4 =